Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Lạng Sơn (update 2021)

Tính đến hiện tại Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 200 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Lạng Sơn

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Lạng Sơn

Thành phố Lạng Sơn có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 3 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Lạng Sơn: Phường Chi Lăng, phường Đông Kinh, phường Hoàng Văn Thụ, phường Tam Thanh, phường Vĩnh Trại, xã Hoàng Đồng, xã Mai Pha, xã Quảng Lạc.

DS các thị trấn, xã của huyện Bắc Sơn

Huyện Bắc Sơn có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 17 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bắc Sơn: Thị trấn Bắc Sơn (huyện lỵ), xã Bắc Quỳnh, xã Chiến Thắng, xã Chiêu Vũ, xã Đồng Ý, xã Hưng Vũ, xã Long Đống, xã Nhất Hòa, xã Nhất Tiến, xã Tân Hương, xã Tân Lập, xã Tân Thành, xã Tân Tri, xã Trấn Yên, xã Vạn Thủy, xã Vũ Lăng, xã Vũ Lễ, xã Vũ Sơn. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Bắc Sơn, xã Hữu Vĩnh, xã Quỳnh Sơn.

DS các thị trấn, xã của huyện Bình Gia

Huyện Bình Gia có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 18 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bình Gia: Thị trấn Bình Gia (huyện lỵ), xã Bình La, xã Hòa Bình, xã Hoa Thám, xã Hoàng Văn Thụ, xã Hồng Phong, xã Hồng Thái, xã Hưng Đạo, xã Minh Khai, xã Mông Ân, xã Quang Trung, xã Quý Hòa, xã Tân Hòa, xã Tân Văn, xã Thiện Hòa, xã Thiện Long, xã Thiện Thuật, xã Vĩnh Yên, xã Yên Lỗ. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Tô Hiệu.

DS các thị trấn, xã của huyện Cao Lộc

Huyện Cao Lộc có 22 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 20 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cao Lộc: Thị trấn Cao Lộc (huyện lỵ), thị trấn Đồng Đăng, xã Bảo Lâm, xã Bình Trung, xã Cao Lâu, xã Công Sơn, xã Gia Cát, xã Hải Yến, xã Hòa Cư, xã Hồng Phong, xã Hợp Thành, xã Lộc Yên, xã Mẫu Sơn, xã Phú Xá, xã Tân Liên, xã Tân Thành, xã Thạch Đạn, xã Thanh Lòa, xã Thụy Hùng, xã Xuân Long, xã Xuất Lễ, xã Yên Trạch. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Song Giáp.

DS các thị trấn, xã của huyện Chi Lăng

Huyện Chi Lăng có 20 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 18 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Chi Lăng: Thị trấn Đồng Mỏ (huyện lỵ), thị trấn Chi Lăng, xã Bắc Thủy, xã Bằng Hữu, xã Bằng Mạc, xã Chi Lăng, xã Chiến Thắng, xã Gia Lộc, xã Hòa Bình, xã Hữu Kiên, xã Lâm Sơn, xã Liên Sơn, xã Mai Sao, xã Nhân Lý, xã Quan Sơn, xã Thượng Cường, xã Vân An, xã Vạn Linh, xã Vân Thủy, xã Y Tịch. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Quang Lang.

DS các thị trấn, xã của huyện Đình Lập

Huyện Đình Lập có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đình Lập: Thị trấn Đình Lập (huyện lỵ), thị trấn Nông trường Thái Bình, xã Bắc Lãng, xã Bắc Xa, xã Bính Xá, xã Châu Sơn, xã Cường Lợi, xã Đình Lập, xã Đồng Thắng, xã Kiên Mộc, xã Lâm Ca, xã Thái Bình.

DS các thị trấn, xã của huyện Hữu Lũng

Huyện Hữu Lũng có 24 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 23 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hữu Lũng: Thị trấn Hữu Lũng (huyện lỵ), xã Cai Kinh, xã Đồng Tân, xã Đồng Tiến, xã Hồ Sơn, xã Hòa Bình, xã Hòa Lạc, xã Hòa Sơn, xã Hòa Thắng, xã Hữu Liên, xã Minh Hòa, xã Minh Sơn, xã Minh Tiến, xã Nhật Tiến, xã Quyết Thắng, xã Sơn Hà, xã Tân Thành, xã Thanh Sơn, xã Thiện Tân, xã Vân Nham, xã Yên Bình, xã Yên Sơn, xã Yên Thịnh, xã Yên Vượng. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Đô Lương, xã Tân Lập, xã Thiện Kỵ.

DS các thị trấn, xã của huyện Lộc Bình

Huyện Lộc Bình có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 19 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lộc Bình: Thị trấn Lộc Bình (huyện lỵ), thị trấn Na Dương, xã Ái Quốc, xã Đồng Bục, xã Đông Quan, xã Hữu Khánh, xã Hữu Lân, xã Khánh Xuân, xã Khuất Xá, xã Lợi Bác, xã Mẫu Sơn, xã Minh Hiệp, xã Nam Quan, xã Sàn Viên, xã Tam Gia, xã Thống Nhất, xã Tĩnh Bắc, xã Tú Đoạn, xã Tú Mịch, xã Xuân Dương, xã Yên Khoái. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Bằng Khánh, xã Hiệp Hạ, xã Lục Thôn, xã Minh Phát, xã Như Khuê, xã Nhượng Bạn, xã Quan Bản, xã Vân Mộng, xã Xuân Lễ, xã Xuân Mãn, xã Xuân Tình.

DS các thị trấn, xã của huyện Tràng Định

Huyện Tràng Định có 22 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 21 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tràng Định: Thị trấn Thất Khê (huyện lỵ), xã Cao Minh, xã Chi Lăng, xã Chí Minh, xã Đại Đồng, xã Đào Viên, xã Đề Thám, xã Đoàn Kết, xã Đội Cấn, xã Hùng Sơn, xã Hùng Việt, xã Kháng Chiến, xã Khánh Long, xã Kim Đồng, xã Quốc Khánh, xã Quốc Việt, xã Tân Minh, xã Tân Tiến, xã Tân Yên, xã Tri Phương, xã Trung Thành, xã Vĩnh Tiến. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Bắc Ái.

DS các thị trấn, xã của huyện Văn Lãng

Huyện Văn Lãng có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Văn Lãng: Thị trấn Na Sầm (huyện lỵ), xã Bắc Hùng, xã Bắc La, xã Bắc Việt, xã Gia Miễn, xã Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Việt, xã Hội Hoan, xã Hồng Thái, xã Nhạc Kỳ, xã Tân Mỹ, xã Tân Tác, xã Tân Thanh, xã Thành Hòa, xã Thanh Long, xã Thụy Hùng, xã Trùng Khánh. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã An Hùng, xã Nam La, xã Tân Lang, xã Tân Việt, xã Trùng Quán.

DS các thị trấn, xã của huyện Văn Quan

Huyện Văn Quan có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Văn Quan: Thị trấn Văn Quan (huyện lỵ), xã An Sơn, xã Bình Phúc, xã Điềm He, xã Đồng Giáp, xã Hòa Bình, xã Hữu Lễ, xã Khánh Khê, xã Liên Hội, xã Lương Năng, xã Tân Đoàn, xã Trấn Ninh, xã Tràng Các, xã Tràng Phái, xã Tri Lễ, xã Tú Xuyên, xã Yên Phúc. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Chu Túc, xã Đại An, xã Phú Mỹ, xã Song Giang, xã Tràng Sơn, xã Văn An, xã Vân Mộng, xã Việt Yên, xã Vĩnh Lại, xã Xuân Mai.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái