Bản đồ hành chính tỉnh Lạng Sơn – Đầy đủ và chi tiết các huyện thị

Lạng Sơn còn gọi là xứ Lạng là một tỉnh ở vùng Đông Bắc Việt Nam.

Website cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn: http://www.langson.gov.vn/

Thông tin tổng quan tỉnh Lạng Sơn
Tên đơn vị:Tỉnh Lạng Sơn
Khu vực:Đông Bắc Bộ
Dân số:781.655 (cập nhật 2019)
Diện tích:8.310,2 km²
Mật độ dân số:94 người/km²
Biển số xe:12
Mã vùng điện thoại:205
Logo biểu trưng:logo tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ hành chính tỉnh Lạng Sơn

Danh sách huyện, thị của tỉnh Lạng Sơn: thành phố Lạng Sơn, huyện Bắc Sơn, huyện Bình Gia, huyện Cao Lộc, huyện Chi Lăng, huyện Đình Lập, huyện Hữu Lũng, huyện Lộc Bình, huyện Tràng Định, huyện Văn Lãng, huyện Văn Quan.

Bản đồ Lạng Sơn online

Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình.

Bản đồ Lạng Sơn trực tuyến là bản đồ được xây dựng bởi Địa Ốc Thông Thái thể hiện cụ thể các đơn vị hành chính dưới các màu sắc riêng biệt, bạn đọc có thể dễ dàng nhận diện được ranh giới giữa các đơn vị hành chính. Bản đồ cũng hỗ trợ xem full màn hình (không khả dụng trên một số thiết bị di động), cùng với chức năng zoom lớn hình ảnh vệ tinh để có thể nhìn rõ các tuyến đường, tòa nhà.

Nguồn: Nền bản đồ được lấy từ các bản đồ uy tín như Open Street Map (OSM), Arcgisonline, Google Map, Wmflabs… Dữ liệu ranh giới hành chính được tổng hợp từ các nguồn Database of Global Administrative Areas, Global Map of Vietnam ©ISCGM, Ministry of Nutural Resources and Environment -Vietnam.

Các đơn vị hành chính trực thuộc trên bản đồ Lạng Sơn

Bản đồ hành chính Lạng Sơn
File ảnh bản đồ Lạng Sơn. ©DiaOcThongThai. Nhấn vào để phóng lớn.
Bản đồ hành chính tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ hành chính tỉnh Lạng Sơn bản số 2. Nhấn vào để phóng lớn.

File ảnh bản đồ tỉnh Lạng Sơn khổ lớn phóng to chi tiết

Nhằm cung cấp file bản đồ tỉnh thành chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, tra cứu in ấn. Địa Ốc Thông Thái đã tổng hợp lại các file bản đồ định dạng vector, Illustrator, PNG, JPG, GIF, SVG phân giải cao phục vụ nhu cầu in ấn HD, khổ lớn A1, A0.

Bản đồ Lạng Sơn khổ lớn HD
File ảnh bản đồ tỉnh Lạng Sơn khổ lớn phóng to chi tiết. Phân giải: 3204 x 2252 px. Nhấn vào để phóng lớn.
Bản đồ vector tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ hành chính tỉnh Lạng Sơn file vector. Liên hệ Địa Ốc Thông Thái để được hỗ trợ.
Bản đồ hành chính tỉnh Lạng Sơn không kèm nhãn
Bản đồ hành chính tỉnh Lạng Sơn không kèm nhãn
Bản đồ hành chính tỉnh Lạng Sơn không kèm nhãn
Bản đồ hành chính tỉnh Lạng Sơn không kèm nhãn
Bản đồ hành chính tỉnh Lạng Sơn dạng outline
Bản đồ hành chính tỉnh Lạng Sơn dạng outline

Vị trí địa lý Lạng Sơn trên bản đồ Việt Nam

Bản đồ vị trí Lạng Sơn
Bản đồ vị trí Tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ giao thông Tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ giao thông Lạng Sơn
Bản đồ Tỉnh Lạng Sơn trên nền Open Street Map

Tỉnh Lạng Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ vệ tinh Lạng Sơn
Bản đồ Tỉnh Lạng Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ chi tiết các huyện, thị thuộc Lạng Sơn

(Nhấn vào các hình thu nhỏ bên dưới để phóng lớn ảnh)

Thành phố Lạng Sơn

Thành phố Lạng Sơn thành lập 1/11/2002, có diện tích 77,94 km², với tổng dân số 103.284 người, mật độ dân số là 1.325 người/km². Thành phố Lạng Sơn có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 3 xã.
Bản đồ thành phố Lạng Sơn.
Bản đồ thành phố Lạng Sơn.

Huyện Bắc Sơn

Huyện Bắc Sơn có diện tích 695,52 km², với tổng dân số 71.967 người, mật độ dân số là 104 người/km². Huyện Bắc Sơn có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 17 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:
Bản đồ huyện Bắc Sơn.
Bản đồ huyện Bắc Sơn.

Huyện Bình Gia

Huyện Bình Gia có diện tích 1.047,3 km², với tổng dân số 52.689 người, mật độ dân số là 50 người/km². Huyện Bình Gia có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 18 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:
Bản đồ huyện Bình Gia.
Bản đồ huyện Bình Gia.
Bản đồ huyện Bình Gia (Kích thước lớn).
Bản đồ huyện Bình Gia (Kích thước lớn).

Huyện Cao Lộc

Huyện Cao Lộc có diện tích 643,8 km², với tổng dân số 79.873 người, mật độ dân số là 124 người/km². Huyện Cao Lộc có 22 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 20 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:
Bản đồ huyện Cao Lộc.
Bản đồ huyện Cao Lộc.
Bản đồ huyện Cao Lộc (Kích thước lớn).
Bản đồ huyện Cao Lộc (Kích thước lớn).

Huyện Chi Lăng

Huyện Chi Lăng. Huyện Chi Lăng có 20 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 18 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:
Bản đồ huyện Chi Lăng.
Bản đồ huyện Chi Lăng.
Bản đồ huyện Chi Lăng (Kích thước lớn).
Bản đồ huyện Chi Lăng (Kích thước lớn).

Huyện Đình Lập

Huyện Đình Lập có diện tích 1.187 km², với tổng dân số 28.579 người, mật độ dân số là 24 người/km². Huyện Đình Lập có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 10 xã.
Bản đồ huyện Đình Lập.
Bản đồ huyện Đình Lập.
Bản đồ huyện Đình Lập (Kích thước lớn).
Bản đồ huyện Đình Lập (Kích thước lớn).

Huyện Hữu Lũng

Huyện Hữu Lũng có diện tích 806,74 km², với tổng dân số 121.735 người, mật độ dân số là 151 người/km². Huyện Hữu Lũng có 24 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 23 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:
Bản đồ huyện Hữu Lũng.
Bản đồ huyện Hữu Lũng.

Huyện Lộc Bình

Huyện Lộc Bình có diện tích 1.000 km², với tổng dân số 84.740 người, mật độ dân số là 85 người/km². Huyện Lộc Bình có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 19 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:
Bản đồ huyện Lộc Bình.
Bản đồ huyện Lộc Bình.
Bản đồ huyện Lộc Bình (Kích thước lớn).
Bản đồ huyện Lộc Bình (Kích thước lớn).

Huyện Tràng Định

Huyện Tràng Định có diện tích 995 km², với tổng dân số 59.827 người, mật độ dân số là 60 người/km². Huyện Tràng Định có 22 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 21 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:
Bản đồ huyện Tràng Định.
Bản đồ huyện Tràng Định.
Bản đồ huyện Tràng Định (Kích thước lớn).
Bản đồ huyện Tràng Định (Kích thước lớn).

Huyện Văn Lãng

Huyện Văn Lãng thành lập 1964, có diện tích 563,30 km², với tổng dân số 49.696 người, mật độ dân số là 88 người/km². Huyện Văn Lãng có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:
Bản đồ huyện Văn Lãng.
Bản đồ huyện Văn Lãng.

Huyện Văn Quan

Huyện Văn Quan thành lập 1964, có diện tích 550 km², với tổng dân số 54.202 người, mật độ dân số là 99 người/km². Huyện Văn Quan có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:
Bản đồ huyện Văn Quan.
Bản đồ huyện Văn Quan.

Xem thêm

☛ Có thể bạn quan tâm: Danh sách phường xã Lạng Sơn

Xem thêm bản đồ tỉnh Lạng Sơn và các thành phố, huyện:

🔴  MẸO - Tìm kiếm nhanh quận huyện xã phường cần xem bản đồ:

Xem thêm bản đồ các tỉnh thành Việt Nam
5/5 - (2 bình chọn)

Bài đề xuất

Bài viết mới

Bản đồ TP Thủ Đức mới nhất 2024
Lấy ý tưởng ban đầu từ việc thành lập một thành phố phía Đông thuộc TP.HCM (giống như phố Đông của Thượng Hải), thành phố Thủ Đức được thành lập vào cuối năm 2020 từ việc sáp nhập 3 quận cũ là Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức. Tổng diện tích của TP ... Đọc tiếp
Bản đồ TP Thủ Đức mới nhất 2024
Dự án Glory Heights hưởng lợi từ đường Vành Đai 3
Hàng loạt dự án đang được đầu tư xây dựng tạo thành các cụm đô thị vệ tinh sầm uất dọc theo tuyến đường vành đai 3. Trong đó, dự án Glory Heights nằm đối diện trung tâm thương mại, quảng trường và tiếp giáp trực tiếp đường Long Phước, dẫn tới cao tốc Long Thành Dầu Giây. Các dự án này cũng đưa ra chính sách hỗ trợ lãi suất giảm và thời gian thanh toán nhằm hướng tới người mua nhà.
Dự án Glory Heights hưởng lợi từ đường Vành Đai 3