Danh sách phường xã Bến Tre (update 2021)

Tính đến hiện tại Bến Tre có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 157 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Bến Tre

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Bến Tre

Thành phố Bến Tre có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 8 phường, 6 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Bến Tre: Phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường 8, phường An Hội, phường Phú Khương, phường Phú Tân, xã Bình Phú, xã Mỹ Thạnh An, xã Nhơn Thạnh, xã Phú Hưng, xã Phú Nhuận, xã Sơn Đông. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Phường 1, phường 2, phường 3, xã Mỹ Thành.

DS các thị trấn, xã của huyện Ba Tri

Huyện Ba Tri có 23 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 22 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Ba Tri: Thị trấn Ba Tri (huyện lỵ), xã An Bình Tây, xã An Đức, xã An Hiệp, xã An Hòa Tây, xã An Ngãi Tây, xã An Ngãi Trung, xã An Phú Trung, xã An Thủy, xã Bảo Thạnh, xã Bảo Thuận, xã Mỹ Chánh, xã Mỹ Hòa, xã Mỹ Nhơn, xã Mỹ Thạnh, xã Phú Lễ, xã Phước Ngãi, xã Tân Hưng, xã Tân Mỹ, xã Tân Thủy, xã Tân Xuân, xã Vĩnh An, xã Vĩnh Hòa. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Phú Ngãi, xã Phước Tuy.

DS các thị trấn, xã của huyện Bình Đại

Huyện Bình Đại có 20 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 19 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bình Đại: Thị trấn Bình Đại (huyện lỵ), xã Bình Thắng, xã Bình Thới, xã Châu Hưng, xã Đại Hòa Lộc, xã Định Trung, xã Lộc Thuận, xã Long Định, xã Long Hòa, xã Phú Long, xã Phú Thuận, xã Phú Vang, xã Tam Hiệp, xã Thạnh Phước, xã Thạnh Trị, xã Thới Lai, xã Thới Thuận, xã Thừa Đức, xã Vang Quới Đông, xã Vang Quới Tây.

DS các thị trấn, xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 20 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Châu Thành: Thị trấn Châu Thành (huyện lỵ), xã An Hiệp, xã An Hóa, xã An Khánh, xã An Phước, xã Giao Long, xã Hữu Định, xã Phú An Hòa, xã Phú Đức, xã Phú Túc, xã Phước Thạnh, xã Quới Sơn, xã Quới Thành, xã Sơn Hòa, xã Tam Phước, xã Tân Phú, xã Tân Thạch, xã Thành Triệu, xã Tiên Long, xã Tiên Thủy, xã Tường Đa. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Giao Hòa.

DS các thị trấn, xã của huyện Chợ Lách

Huyện Chợ Lách có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Chợ Lách: Thị trấn Chợ Lách (huyện lỵ), xã Hòa Nghĩa, xã Hưng Khánh Trung B, xã Long Thới, xã Phú Phụng, xã Phú Sơn, xã Sơn Định, xã Tân Thiềng, xã Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thành.

DS các thị trấn, xã của huyện Giồng Trôm

Huyện Giồng Trôm có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 20 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Giồng Trôm: Thị trấn Giồng Trôm (huyện lỵ), xã Bình Hòa, xã Bình Thành, xã Châu Bình, xã Châu Hòa, xã Hưng Lễ, xã Hưng Nhượng, xã Hưng Phong, xã Long Mỹ, xã Lương Hòa, xã Lương Phú, xã Lương Quới, xã Mỹ Thạnh, xã Phong Nẫm, xã Phước Long, xã Sơn Phú, xã Tân Hào, xã Tân Lợi Thạnh, xã Tân Thanh, xã Thạnh Phú Đông, xã Thuận Điền. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Phong Mỹ.

DS các xã của huyện Mỏ Cày Bắc

Huyện Mỏ Cày Bắc có tất cả 13 xã.

Danh sách xã của huyện Mỏ Cày Bắc: Xã Phước Mỹ Trung (huyện lỵ), xã Hòa Lộc, xã Hưng Khánh Trung A, xã Khánh Thạnh Tân, xã Nhuận Phú Tân, xã Phú Mỹ, xã Tân Bình, xã Tân Phú Tây, xã Tân Thành Bình, xã Tân Thanh Tây, xã Thành An, xã Thạnh Ngãi, xã Thanh Tân.

DS các thị trấn, xã của huyện Mỏ Cày Nam

Huyện Mỏ Cày Nam có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Mỏ Cày Nam: Thị trấn Mỏ Cày (huyện lỵ), xã An Định, xã An Thạnh, xã An Thới, xã Bình Khánh, xã Cẩm Sơn, xã Đa Phước Hội, xã Định Thủy, xã Hương Mỹ, xã Minh Đức, xã Ngãi Đăng, xã Phước Hiệp, xã Tân Hội, xã Tân Trung, xã Thành Thới A, xã Thành Thới B. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Bình Khánh Đông, xã Bình Khánh Tây.

DS các thị trấn, xã của huyện Thạnh Phú

Huyện Thạnh Phú có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 17 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thạnh Phú: Thị trấn Thạnh Phú (huyện lỵ), xã An Điền, xã An Nhơn, xã An Quy, xã An Thạnh, xã An Thuận, xã Bình Thạnh, xã Đại Điền, xã Giao Thạnh, xã Hòa Lợi, xã Mỹ An, xã Mỹ Hưng, xã Phú Khánh, xã Quới Điền, xã Tân Phong, xã Thạnh Hải, xã Thạnh Phong, xã Thới Thạnh.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái