Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Quảng Trung (cũ), huyện Hải Hà

Quảng Trung từng là một xã của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Quảng Trung (cũ), huyện Hải Hà
Bản đồ vị trí địa lý xã Quảng Trung (cũ), huyện Hải Hà

Bản đồ xã Quảng Trung (cũ), huyện Hải Hà

Bản đồ giao thông xã Quảng Trung (cũ), huyện Hải Hà
Bản đồ giao thông xã Quảng Trung (cũ), huyện Hải Hà. (Open Street Map)

Xã Quảng Trung (cũ), huyện Hải Hà nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Quảng Trung (cũ), huyện Hải Hà
Bản đồ vệ tinh xã Quảng Trung (cũ), huyện Hải Hà. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái