Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Quảng Ninh (update 2021)

Tính đến hiện tại Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện và 177 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Quảng Ninh

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Hạ Long

Thành phố Hạ Long có 33 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 21 phường, 12 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Hạ Long: Phường Bạch Đằng, phường Bãi Cháy, phường Cao Thắng, phường Cao Xanh, phường Đại Yên, phường Giếng Đáy, phường Hà Khánh, phường Hà Khẩu, phường Hà Lầm, phường Hà Phong, phường Hà Trung, phường Hà Tu, phường Hoành Bồ, phường Hồng Gai, phường Hồng Hà, phường Hồng Hải, phường Hùng Thắng, phường Trần Hưng Đạo, phường Tuần Châu, phường Việt Hưng, phường Yết Kiêu, xã Bằng Cả, xã Dân Chủ, xã Đồng Lâm, xã Đồng Sơn, xã Hoà Bình, xã Kỳ Thượng, xã Lê Lợi, xã Quảng La, xã Sơn Dương, xã Tân Dân, xã Thống Nhất, xã Vũ Oai.

DS các phường, xã của thành phố Cẩm Phả

Thành phố Cẩm Phả có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 13 phường, 3 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Cẩm Phả: Phường Cẩm Bình, phường Cẩm Ðông, phường Cẩm Phú, phường Cẩm Sơn, phường Cẩm Tây, phường Cẩm Thạch, phường Cẩm Thành, phường Cẩm Thịnh, phường Cẩm Thủy, phường Cẩm Trung, phường Cửa Ông, phường Mông Dương, phường Quang Hanh, xã Cẩm Hải, xã Cộng Hòa, xã Dương Huy.

DS các phường, xã của thành phố Móng Cái

Thành phố Móng Cái có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 8 phường, 9 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Móng Cái: Phường Bình Ngọc, phường Hải Hòa, phường Hải Yên, phường Hòa Lạc, phường Ka Long, phường Ninh Dương, phường Trà Cổ, phường Trần Phú, xã Bắc Sơn, xã Hải Đông, xã Hải Sơn, xã Hải Tiến, xã Hải Xuân, xã Quảng Nghĩa, xã Vạn Ninh, xã Vĩnh Thực, xã Vĩnh Trung.

DS các phường, xã của thành phố Uông Bí

Thành phố Uông Bí có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 9 phường, 1 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Uông Bí: Phường Bắc Sơn, phường Nam Khê, phường Phương Đông, phường Phương Nam, phường Quang Trung, phường Thanh Sơn, phường Trưng Vương, phường Vàng Danh, phường Yên Thanh, xã Thượng Yên Công. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Điền Công.

DS các phường, xã của thị xã Đông Triều

Thị xã Đông Triều có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 10 phường, 11 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Đông Triều: Phường Đông Triều, phường Đức Chính, phường Hoàng Quế, phường Hồng Phong, phường Hưng Đạo, phường Kim Sơn, phường Mạo Khê, phường Tràng An, phường Xuân Sơn, phường Yên Thọ, xã An Sinh, xã Bình Dương, xã Bình Khê, xã Hồng Thái Đông, xã Hồng Thái Tây, xã Nguyễn Huệ, xã Tân Việt, xã Thủy An, xã Tràng Lương, xã Việt Dân, xã Yên Đức.

DS các phường, xã của thị xã Quảng Yên

Thị xã Quảng Yên có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 11 phường, 8 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Quảng Yên: Phường Cộng Hòa, phường Đông Mai, phường Hà An, phường Minh Thành, phường Nam Hòa, phường Phong Cốc, phường Phong Hải, phường Quảng Yên, phường Tân An, phường Yên Giang, phường Yên Hải, xã Cẩm La, xã Hiệp Hòa, xã Hoàng Tân, xã Liên Hòa, xã Liên Vị, xã Sông Khoai, xã Tiền An, xã Tiền Phong.

DS các thị trấn, xã của huyện Ba Chẽ

Huyện Ba Chẽ có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Ba Chẽ: Thị trấn Ba Chẽ (huyện lỵ), xã Đạp Thanh, xã Đồn Đạc, xã Lương Mông, xã Minh Cầm, xã Nam Sơn, xã Thanh Lâm, xã Thanh Sơn.

DS các thị trấn, xã của huyện Bình Liêu

Huyện Bình Liêu có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 6 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bình Liêu: Thị trấn Bình Liêu (huyện lỵ), xã Đồng Tâm, xã Đồng Văn, xã Hoành Mô, xã Húc Động, xã Lục Hồn, xã Vô Ngại. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Tình Húc.

DS các thị trấn, xã của huyện Cô Tô

Huyện Cô Tô có 3 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 2 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cô Tô: Thị trấn Cô Tô (huyện lỵ), xã Đồng Tiến, xã Thanh Lân.

DS các thị trấn, xã của huyện Đầm Hà

Huyện Đầm Hà có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đầm Hà: Thị trấn Đầm Hà (huyện lỵ), xã Đại Bình, xã Đầm Hà, xã Dực Yên, xã Quảng An, xã Quảng Lâm, xã Quảng Tân, xã Tân Bình, xã Tân Lập. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Quảng Lợi.

DS các thị trấn, xã của huyện Hải Hà

Huyện Hải Hà có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hải Hà: Thị trấn Quảng Hà (huyện lỵ), xã Cái Chiên, xã Đường Hoa, xã Quảng Chính, xã Quảng Đức, xã Quảng Long, xã Quảng Minh, xã Quảng Phong, xã Quảng Sơn, xã Quảng Thành, xã Quảng Thịnh. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Phú Hải, xã Quảng Điền, xã Quảng Thắng, xã Quảng Trung, xã Tiến Tới.

DS các thị trấn, xã của huyện Tiên Yên

Huyện Tiên Yên có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tiên Yên: Thị trấn Tiên Yên (huyện lỵ), xã Đại Dực, xã Điền Xá, xã Đông Hải, xã Đông Ngũ, xã Đồng Rui, xã Hà Lâu, xã Hải Lạng, xã Phong Dụ, xã Tiên Lãng, xã Yên Than. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Đại Thành.

DS các thị trấn, xã của huyện Vân Đồn

Huyện Vân Đồn có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Vân Đồn: Thị trấn Cái Rồng (huyện lỵ), xã Bản Sen, xã Bình Dân, xã Đài Xuyên, xã Ðoàn Kết, xã Ðông Xá, xã Hạ Long, xã Minh Châu, xã Ngọc Vừng, xã Quan Lạn, xã Thắng Lợi, xã Vạn Yên.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái