Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Quy Hóa (cũ), huyện Minh Hóa

Quy Hóa từng là một xã của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Quy Hóa (cũ), huyện Minh Hóa
Bản đồ vị trí địa lý xã Quy Hóa (cũ), huyện Minh Hóa

Bản đồ xã Quy Hóa (cũ), huyện Minh Hóa

Bản đồ giao thông xã Quy Hóa (cũ), huyện Minh Hóa
Bản đồ giao thông xã Quy Hóa (cũ), huyện Minh Hóa. (Open Street Map)

Xã Quy Hóa (cũ), huyện Minh Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Quy Hóa (cũ), huyện Minh Hóa
Bản đồ vệ tinh xã Quy Hóa (cũ), huyện Minh Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái