Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Quảng Bình (update 2021)

Tính đến hiện tại Quảng Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 151 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Quảng Bình

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Đồng Hới

Thành phố Đồng Hới có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 9 phường, 6 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Đồng Hới: Phường Bắc Lý, phường Bắc Nghĩa, phường Đồng Hải, phường Đồng Phú, phường Đồng Sơn, phường Đức Ninh Đông, phường Hải Thành, phường Nam Lý, phường Phú Hải, xã Bảo Ninh, xã Đức Ninh, xã Lộc Ninh, xã Nghĩa Ninh, xã Quang Phú, xã Thuận Đức. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Phường Đồng Mỹ, phường Hải Đình.

DS các phường, xã của thị xã Ba Đồn

Thị xã Ba Đồn có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 phường, 10 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Ba Đồn: Phường Ba Đồn, phường Quảng Long, phường Quảng Phong, phường Quảng Phúc, phường Quảng Thọ, phường Quảng Thuận, xã Quảng Hải, xã Quảng Hòa, xã Quảng Lộc, xã Quảng Minh, xã Quảng Sơn, xã Quảng Tân, xã Quảng Thủy, xã Quảng Tiên, xã Quảng Trung, xã Quảng Văn.

DS các thị trấn, xã của huyện Bố Trạch

Huyện Bố Trạch có 28 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 25 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bố Trạch: Thị trấn Hoàn Lão (huyện lỵ), thị trấn Nông trường Việt Trung, thị trấn Phong Nha, xã Bắc Trạch, xã Cự Nẫm, xã Đại Trạch, xã Đồng Trạch, xã Đức Trạch, xã Hạ Trạch, xã Hải Phú, xã Hòa Trạch, xã Hưng Trạch, xã Lâm Trạch, xã Liên Trạch, xã Lý Trạch, xã Mỹ Trạch, xã Nam Trạch, xã Nhân Trạch, xã Phú Định, xã Phúc Trạch, xã Sơn Lộc, xã Tân Trạch, xã Tây Trạch, xã Thanh Trạch, xã Thượng Trạch, xã Trung Trạch, xã Vạn Trạch, xã Xuân Trạch. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hải Trạch, xã Hoàn Trạch, xã Phú Trạch, xã Sơn Trạch.

DS các thị trấn, xã của huyện Lệ Thủy

Huyện Lệ Thủy có 26 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 24 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lệ Thủy: Thị trấn Kiến Giang (huyện lỵ), thị trấn Nông trường Lệ Ninh, xã An Thủy, xã Cam Thủy, xã Dương Thủy, xã Hoa Thủy, xã Hồng Thủy, xã Hưng Thủy, xã Kim Thủy, xã Lâm Thủy, xã Liên Thủy, xã Lộc Thủy, xã Mai Thủy, xã Mỹ Thủy, xã Ngân Thủy, xã Ngư Thủy, xã Ngư Thủy Bắc, xã Phong Thủy, xã Phú Thủy, xã Sen Thủy, xã Sơn Thủy, xã Tân Thủy, xã Thái Thủy, xã Thanh Thủy, xã Trường Thủy, xã Xuân Thủy. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Ngư Thủy Nam, xã Ngư Thủy Trung, xã Văn Thủy.

DS các thị trấn, xã của huyện Minh Hóa

Huyện Minh Hóa có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 14 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Minh Hóa: Thị trấn Quy Đạt (huyện lỵ), xã Dân Hóa, xã Hóa Hợp, xã Hóa Phúc, xã Hóa Sơn, xã Hóa Thanh, xã Hóa Tiến, xã Hồng Hóa, xã Minh Hóa, xã Tân Hóa, xã Thượng Hóa, xã Trọng Hóa, xã Trung Hóa, xã Xuân Hóa, xã Yên Hóa. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Quy Hóa.

DS các thị trấn, xã của huyện Quảng Ninh

Huyện Quảng Ninh có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 14 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Quảng Ninh: Thị trấn Quán Hàu (huyện lỵ), xã An Ninh, xã Duy Ninh, xã Gia Ninh, xã Hải Ninh, xã Hàm Ninh, xã Hiền Ninh, xã Lương Ninh, xã Tân Ninh, xã Trường Sơn, xã Trường Xuân, xã Vạn Ninh, xã Vĩnh Ninh, xã Võ Ninh, xã Xuân Ninh.

DS các xã của huyện Quảng Trạch

Huyện Quảng Trạch có tất cả 17 xã.

Danh sách xã của huyện Quảng Trạch: Xã Quảng Phương (huyện lỵ), xã Cảnh Dương, xã Cảnh Hóa, xã Liên Trường, xã Phù Hóa, xã Quảng Châu, xã Quảng Đông, xã Quảng Hợp, xã Quảng Hưng, xã Quảng Kim, xã Quảng Lưu, xã Quảng Phú, xã Quảng Thạch, xã Quảng Thanh, xã Quảng Tiến, xã Quảng Tùng, xã Quảng Xuân. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Quảng Liên, xã Quảng Trường.

DS các thị trấn, xã của huyện Tuyên Hóa

Huyện Tuyên Hóa có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 18 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tuyên Hóa: Thị trấn Đồng Lê (huyện lỵ), xã Cao Quảng, xã Châu Hóa, xã Đồng Hóa, xã Đức Hóa, xã Hương Hóa, xã Kim Hóa, xã Lâm Hóa, xã Lê Hóa, xã Mai Hóa, xã Ngư Hóa, xã Phong Hóa, xã Sơn Hóa, xã Thạch Hóa, xã Thanh Hóa, xã Thanh Thạch, xã Thuận Hóa, xã Tiến Hóa, xã Văn Hóa. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Nam Hóa.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái