Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ phường Bửu Hòa (cũ), thành phố Biên Hòa

Bửu Hòa từng là một phường của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường Bửu Hòa (cũ), thành phố Biên Hòa
Bản đồ vị trí phường Bửu Hòa (cũ), thành phố Biên Hòa

Bản đồ phường Bửu Hòa (cũ), thành phố Biên Hòa

Bản đồ giao thông phường Bửu Hòa (cũ), thành phố Biên Hòa
Bản đồ giao thông phường Bửu Hòa (cũ), thành phố Biên Hòa. (Open Street Map)

Phường Bửu Hòa (cũ), thành phố Biên Hòa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông phường Bửu Hòa (cũ), thành phố Biên Hòa
Bản đồ vệ tinh phường Bửu Hòa (cũ), thành phố Biên Hòa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái