Danh sách phường xã Đồng Nai (update 2022)

Tính đến hiện tại Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 170 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Đồng Nai

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã, phường của thành phố Biên Hòa

Thành phố Biên Hòa có 30 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 29 phường, 1 xã, 29 phường.

DS các phường, xã của thành phố Long Khánh

Thành phố Long Khánh có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 11 phường, 4 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Cẩm Mỹ

Huyện Cẩm Mỹ có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Định Quán

Huyện Định Quán có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Long Thành

Huyện Long Thành có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các xã, thị trấn, xã của huyện Nhơn Trạch

Huyện Nhơn Trạch có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 11 xã, 1 thị trấn, 11 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Tân Phú

Huyện Tân Phú có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 17 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Thống Nhất

Huyện Thống Nhất có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các thị trấn, xã của huyện Trảng Bom

Huyện Trảng Bom có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Vĩnh Cửu

Huyện Vĩnh Cửu có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Xuân Lộc

Huyện Xuân Lộc có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 14 xã.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
2.7/5 - (4 bình chọn)

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái