Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ phường Thống Nhất (cũ), thành phố Lào Cai

Thống Nhất từng là một phường của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường Thống Nhất (cũ), thành phố Lào Cai
Bản đồ vị trí phường Thống Nhất (cũ), thành phố Lào Cai

Bản đồ phường Thống Nhất (cũ), thành phố Lào Cai

Bản đồ giao thông phường Thống Nhất (cũ), thành phố Lào Cai
Bản đồ giao thông phường Thống Nhất (cũ), thành phố Lào Cai. (Open Street Map)

Phường Thống Nhất (cũ), thành phố Lào Cai nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông phường Thống Nhất (cũ), thành phố Lào Cai
Bản đồ vệ tinh phường Thống Nhất (cũ), thành phố Lào Cai. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái