Danh sách phường xã Lào Cai (update 2021)

Tính đến hiện tại Lào Cai có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 152 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Lào Cai

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Lào Cai

Thành phố Lào Cai có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 10 phường, 7 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Lào Cai: Phường Bắc Cường, phường Bắc Lệnh, phường Bình Minh, phường Cốc Lếu, phường Duyên Hải, phường Kim Tân, phường Lào Cai, phường Nam Cường, phường Pom Hán, phường Xuân Tăng, xã Cam Đường, xã Cốc San, xã Đồng Tuyển, xã Hợp Thành, xã Tả Phời, xã Thống Nhất, xã Vạn Hòa. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Phường Phố Mới, phường Thống Nhất.

DS các phường, xã của thị xã Sa Pa

Thị xã Sa Pa có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 phường, 10 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Sa Pa: Phường Cầu Mây, phường Hàm Rồng, phường Ô Quý Hồ, phường Phan Si Păng, phường Sa Pa, phường Sa Pả, xã Bản Hồ, xã Hoàng Liên, xã Liên Minh, xã Mường Bo, xã Mường Hoa, xã Ngũ Chỉ Sơn, xã Tả Phìn, xã Tả Van, xã Thanh Bình, xã Trung Chải. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Bản Khoang, xã Bản Phùng, xã Hầu Thào, xã Lao Chải, xã Nậm Cang, xã Nậm Sài, xã San Sả Hồ, xã Sử Pán, xã Suối Thầu, xã Tả Giàng Phình, xã Thanh Kim, xã Thanh Phú.

DS các thị trấn, xã của huyện Bắc Hà

Huyện Bắc Hà có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 18 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bắc Hà: Thị trấn Bắc Hà (huyện lỵ), xã Bản Cái, xã Bản Liền, xã Bản Phố, xã Bảo Nhai, xã Cốc Lầu, xã Cốc Ly, xã Hoàng Thu Phố, xã Lùng Cải, xã Lùng Phình, xã Na Hối, xã Nậm Đét, xã Nậm Khánh, xã Nậm Lúc, xã Nậm Mòn, xã Tà Chải, xã Tả Củ Tỷ, xã Tả Van Chư, xã Thải Giàng Phố. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Bản Già, xã Lầu Thí Ngài.

DS các thị trấn, xã của huyện Bảo Thắng

Huyện Bảo Thắng có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bảo Thắng: Thị trấn Phố Lu (huyện lỵ), thị trấn Nông trường Phong Hải, thị trấn Tằng Loỏng, xã Bản Cầm, xã Bản Phiệt, xã Gia Phú, xã Phong Niên, xã Phú Nhuận, xã Sơn Hà, xã Sơn Hải, xã Thái Niên, xã Trì Quang, xã Xuân Giao, xã Xuân Quang. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Phố Lu.

DS các thị trấn, xã của huyện Bảo Yên

Huyện Bảo Yên có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bảo Yên: Thị trấn Phố Ràng (huyện lỵ), xã Bảo Hà, xã Cam Cọn, xã Điện Quan, xã Kim Sơn, xã Lương Sơn, xã Minh Tân, xã Nghĩa Đô, xã Phúc Khánh, xã Tân Dương, xã Tân Tiến, xã Thượng Hà, xã Việt Tiến, xã Vĩnh Yên, xã Xuân Hòa, xã Xuân Thượng, xã Yên Sơn. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Long Khánh, xã Long Phúc.

DS các thị trấn, xã của huyện Bát Xát

Huyện Bát Xát có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 20 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bát Xát: Thị trấn Bát Xát (huyện lỵ), xã A Lù, xã A Mú Sung, xã Bản Qua, xã Bản Vược, xã Bản Xèo, xã Cốc Mỳ, xã Dền Sáng, xã Dền Thàng, xã Mường Hum, xã Mường Vi, xã Nậm Chạc, xã Nậm Pung, xã Pa Cheo, xã Phìn Ngan, xã Quang Kim, xã Sàng Ma Sáo, xã Tòng Sành, xã Trịnh Tường, xã Trung Lèng Hồ, xã Y Tý. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Cốc San, xã Ngải Thầu.

DS các thị trấn, xã của huyện Mường Khương

Huyện Mường Khương có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Mường Khương: Thị trấn Mường Khương (huyện lỵ), xã Bản Lầu, xã Bản Sen, xã Cao Sơn, xã Dìn Chin, xã La Pan Tẩn, xã Lùng Khấu Nhin, xã Lùng Vai, xã Nậm Chảy, xã Nấm Lư, xã Pha Long, xã Tả Gia Khâu, xã Tả Ngài Chồ, xã Tả Thàng, xã Thanh Bình, xã Tung Chung Phố.

DS các thị trấn, xã của huyện Si Ma Cai

Huyện Si Ma Cai có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Si Ma Cai: Thị trấn Si Ma Cai (huyện lỵ), xã Bản Mế, xã Cán Cấu, xã Lùng Thẩn, xã Nàn Sán, xã Nàn Sín, xã Quan Hồ Thẩn, xã Sán Chải, xã Sín Chéng, xã Thào Chư Phìn. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Cán Hồ, xã Lử Thẩn, xã Lùng Sui, xã Mản Thẩn, xã Quan Thần Sán, xã Si Ma Cai.

DS các thị trấn, xã của huyện Văn Bàn

Huyện Văn Bàn có 22 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 21 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Văn Bàn: Thị trấn Khánh Yên (huyện lỵ), xã Chiềng Ken, xã Dần Thàng, xã Dương Quỳ, xã Hòa Mạc, xã Khánh Yên Hạ, xã Khánh Yên Thượng, xã Khánh Yên Trung, xã Làng Giàng, xã Liêm Phú, xã Minh Lương, xã Nậm Chày, xã Nậm Dạng, xã Nậm Mả, xã Nậm Tha, xã Nậm Xây, xã Nậm Xé, xã Sơn Thủy, xã Tân An, xã Tân Thượng, xã Thẩm Dương, xã Võ Lao. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Văn Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Để lại đánh giá của bạn

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái