Thông tin tổng quan và Bản đồ thị trấn Cẩm Thủy (cũ), huyện Cẩm Thủy

Cẩm Thủy từng là một thị trấn của huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Thị trấn Cẩm Thủy (cũ), huyện Cẩm Thủy
Bản đồ vị trí Thị trấn Cẩm Thủy (cũ), huyện Cẩm Thủy

Bản đồ Thị trấn Cẩm Thủy (cũ), huyện Cẩm Thủy

Bản đồ giao thông Thị trấn Cẩm Thủy (cũ), huyện Cẩm Thủy
Bản đồ giao thông Thị trấn Cẩm Thủy (cũ), huyện Cẩm Thủy. (Open Street Map)

Thị trấn Cẩm Thủy (cũ), huyện Cẩm Thủy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Thị trấn Cẩm Thủy (cũ), huyện Cẩm Thủy
Bản đồ vệ tinh Thị trấn Cẩm Thủy (cũ), huyện Cẩm Thủy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái