Thông tin tổng quan và Bản đồ thị trấn Đức Phổ (cũ), huyện Đức Phổ

Đức Phổ từng là một thị trấn của huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Thị trấn Đức Phổ (cũ), huyện Đức Phổ
Bản đồ vị trí Thị trấn Đức Phổ (cũ), huyện Đức Phổ

Bản đồ Thị trấn Đức Phổ (cũ), huyện Đức Phổ

Bản đồ giao thông Thị trấn Đức Phổ (cũ), huyện Đức Phổ
Bản đồ giao thông Thị trấn Đức Phổ (cũ), huyện Đức Phổ. (Open Street Map)

Thị trấn Đức Phổ (cũ), huyện Đức Phổ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Thị trấn Đức Phổ (cũ), huyện Đức Phổ
Bản đồ vệ tinh Thị trấn Đức Phổ (cũ), huyện Đức Phổ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái