Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Quảng Ngãi (update 2021)

Tính đến hiện tại Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp huyện và 173 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Quảng Ngãi

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Quảng Ngãi

Thành phố Quảng Ngãi có 23 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 9 phường, 14 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Quảng Ngãi: Phường Chánh Lộ, phường Lê Hồng Phong, phường Nghĩa Chánh, phường Nghĩa Lộ, phường Nguyễn Nghiêm, phường Quảng Phú, phường Trần Hưng Đạo, phường Trần Phú, phường Trương Quang Trọng, xã Nghĩa An, xã Nghĩa Dõng, xã Nghĩa Dũng, xã Nghĩa Hà, xã Nghĩa Phú, xã Tịnh An, xã Tịnh Ấn Đông, xã Tịnh Ấn Tây, xã Tịnh Châu, xã Tịnh Hòa, xã Tịnh Khê, xã Tịnh Kỳ, xã Tịnh Long, xã Tịnh Thiện.

DS các phường, xã của thị xã Đức Phổ

Thị xã Đức Phổ có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 8 phường, 7 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Đức Phổ: Phường Nguyễn Nghiêm, phường Phổ Hòa, phường Phổ Minh, phường Phổ Ninh, phường Phổ Quang, phường Phổ Thạnh, phường Phổ Văn, phường Phổ Vinh, xã Phổ An, xã Phổ Châu, xã Phổ Cường, xã Phổ Khánh, xã Phổ Nhơn, xã Phổ Phong, xã Phổ Thuận. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Đức Phổ.

DS các thị trấn, xã của huyện Ba Tơ

Huyện Ba Tơ có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 18 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Ba Tơ: Thị trấn Ba Tơ (huyện lỵ), xã Ba Bích, xã Ba Cung, xã Ba Điền, xã Ba Dinh, xã Ba Động, xã Ba Giang, xã Ba Khâm, xã Ba Lế, xã Ba Liên, xã Ba Nam, xã Ba Ngạc, xã Ba Thành, xã Ba Tiêu, xã Ba Tô, xã Ba Trang, xã Ba Vì, xã Ba Vinh, xã Ba Xa. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Ba Chùa.

DS các thị trấn, xã của huyện Bình Sơn

Huyện Bình Sơn có 22 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 21 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bình Sơn: Thị trấn Châu Ổ (huyện lỵ), xã Bình An, xã Bình Chánh, xã Bình Châu, xã Bình Chương, xã Bình Đông, xã Bình Dương, xã Bình Hải, xã Bình Hiệp, xã Bình Hòa, xã Bình Khương, xã Bình Long, xã Bình Minh, xã Bình Mỹ, xã Bình Nguyên, xã Bình Phước, xã Bình Tân Phú, xã Bình Thanh, xã Bình Thạnh, xã Bình Thuận, xã Bình Trị, xã Bình Trung. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Bình Phú, xã Bình Tân, xã Bình Thanh Đông, xã Bình Thanh Tây, xã Bình Thới.

Huyện Lý Sơn

Hiện tại huyện Lý Sơn không có phân chia đơn vị hành chính cấp xã. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã An Bình, xã An Hải, xã An Vĩnh.

DS các xã của huyện Minh Long

Huyện Minh Long có tất cả 5 xã.

Danh sách xã của huyện Minh Long: Xã Long Hiệp (huyện lỵ), xã Long Mai, xã Long Môn, xã Long Sơn, xã Thanh An.

DS các thị trấn, xã của huyện Mộ Đức

Huyện Mộ Đức có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Mộ Đức: Thị trấn Mộ Đức (huyện lỵ), xã Đức Chánh, xã Đức Hiệp, xã Đức Hòa, xã Đức Lân, xã Đức Lợi, xã Đức Minh, xã Đức Nhuận, xã Đức Phong, xã Đức Phú, xã Đức Tân, xã Đức Thắng, xã Đức Thạnh.

DS các thị trấn, xã của huyện Nghĩa Hành

Huyện Nghĩa Hành có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Nghĩa Hành: Thị trấn Chợ Chùa (huyện lỵ), xã Hành Đức, xã Hành Dũng, xã Hành Minh, xã Hành Nhân, xã Hành Phước, xã Hành Thiện, xã Hành Thịnh, xã Hành Thuận, xã Hành Tín Đông, xã Hành Tín Tây, xã Hành Trung.

DS các thị trấn, xã của huyện Sơn Hà

Huyện Sơn Hà có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Sơn Hà: Thị trấn Di Lăng (huyện lỵ), xã Sơn Ba, xã Sơn Bao, xã Sơn Cao, xã Sơn Giang, xã Sơn Hạ, xã Sơn Hải, xã Sơn Kỳ, xã Sơn Linh, xã Sơn Nham, xã Sơn Thành, xã Sơn Thượng, xã Sơn Thủy, xã Sơn Trung.

DS các xã của huyện Sơn Tây

Huyện Sơn Tây có tất cả 9 xã.

Danh sách xã của huyện Sơn Tây: Xã Sơn Dung (huyện lỵ), xã Sơn Bua, xã Sơn Lập, xã Sơn Liên, xã Sơn Long, xã Sơn Màu, xã Sơn Mùa, xã Sơn Tân, xã Sơn Tinh.

DS các xã của huyện Sơn Tịnh

Huyện Sơn Tịnh có tất cả 11 xã.

Danh sách xã của huyện Sơn Tịnh: Xã Tịnh Hà (huyện lỵ), xã Tịnh Bắc, xã Tịnh Bình, xã Tịnh Đông, xã Tịnh Giang, xã Tịnh Hiệp, xã Tịnh Minh, xã Tịnh Phong, xã Tịnh Sơn, xã Tịnh Thọ, xã Tịnh Trà.

DS các thị trấn, xã của huyện Trà Bồng

Huyện Trà Bồng có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Trà Bồng: Thị trấn Trà Xuân (huyện lỵ), xã Hương Trà, xã Sơn Trà, xã Trà Bình, xã Trà Bùi, xã Trà Giang, xã Trà Hiệp, xã Trà Lâm, xã Trà Phong, xã Trà Phú, xã Trà Sơn, xã Trà Tân, xã Trà Tây, xã Trà Thanh, xã Trà Thủy, xã Trà Xinh.

DS các thị trấn, xã của huyện Tư Nghĩa

Huyện Tư Nghĩa có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tư Nghĩa: Thị trấn La Hà (huyện lỵ), thị trấn Sông Vệ, xã Nghĩa Điền, xã Nghĩa Hiệp, xã Nghĩa Hòa, xã Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Lâm, xã Nghĩa Mỹ, xã Nghĩa Phương, xã Nghĩa Sơn, xã Nghĩa Thắng, xã Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Thương, xã Nghĩa Trung. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Nghĩa Thọ.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái