Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ thị trấn Kỳ Sơn (cũ), huyện Kỳ Sơn

Kỳ Sơn từng là một thị trấn của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Thị trấn Kỳ Sơn (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ vị trí Thị trấn Kỳ Sơn (cũ), huyện Kỳ Sơn

Bản đồ Thị trấn Kỳ Sơn (cũ), huyện Kỳ Sơn

Bản đồ giao thông Thị trấn Kỳ Sơn (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ giao thông Thị trấn Kỳ Sơn (cũ), huyện Kỳ Sơn. (Open Street Map)

Thị trấn Kỳ Sơn (cũ), huyện Kỳ Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Thị trấn Kỳ Sơn (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ vệ tinh Thị trấn Kỳ Sơn (cũ), huyện Kỳ Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái