Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Hoà Bình (update 2021)

Tính đến hiện tại Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 151 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Hoà Bình

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Hòa Bình

Thành phố Hòa Bình có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 12 phường, 7 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Hòa Bình: Phường Dân Chủ, phường Đồng Tiến, phường Hữu Nghị, phường Kỳ Sơn, phường Phương Lâm, phường Quỳnh Lâm, phường Tân Hòa, phường Tân Thịnh, phường Thái Bình, phường Thịnh Lang, phường Thống Nhất, phường Trung Minh, xã Độc Lập, xã Hòa Bình, xã Hợp Thành, xã Mông Hóa, xã Quang Tiến, xã Thịnh Minh, xã Yên Mông. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Phường Chăm Mát, xã Sủ Ngòi, xã Thái Thịnh.

DS các thị trấn, xã của huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cao Phong: Thị trấn Cao Phong (huyện lỵ), xã Bắc Phong, xã Bình Thanh, xã Dũng Phong, xã Hợp Phong, xã Nam Phong, xã Tây Phong, xã Thạch Yên, xã Thu Phong, xã Thung Nai. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Đông Phong, xã Tân Phong, xã Xuân Phong, xã Yên Lập, xã Yên Thượng.

DS các thị trấn, xã của huyện Đà Bắc

Huyện Đà Bắc có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đà Bắc: Thị trấn Đà Bắc (huyện lỵ), xã Cao Sơn, xã Đoàn Kết, xã Đồng Chum, xã Đồng Ruộng, xã Giáp Đắt, xã Hiền Lương, xã Mường Chiềng, xã Nánh Nghê, xã Tân Minh, xã Tân Pheo, xã Tiền Phong, xã Toàn Sơn, xã Trung Thành, xã Tú Lý, xã Vầy Nưa, xã Yên Hòa. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Đồng Nghê, xã Hào Lý, xã Mường Tuổng, xã Suối Nánh, xã Tu Lý.

DS các thị trấn, xã của huyện Kim Bôi

Huyện Kim Bôi có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Kim Bôi: Thị trấn Bo (huyện lỵ), xã Bình Sơn, xã Cuối Hạ, xã Đông Bắc, xã Đú Sáng, xã Hợp Tiến, xã Hùng Sơn, xã Kim Bôi, xã Kim Lập, xã Mỵ Hòa, xã Nam Thượng, xã Nuông Dăm, xã Sào Báy, xã Tú Sơn, xã Vĩnh Đồng, xã Vĩnh Tiến, xã Xuân Thủy. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Bắc Sơn, xã Hạ Bì, xã Hợp Đồng, xã Hợp Kim, xã Hùng Tiến, xã Kim Bình, xã Kim Sơn, xã Kim Tiến, xã Kim Truy, xã Lập Chiệng, xã Mi Hòa, xã Nật Sơn, xã Sơn Thủy, xã Thượng Bì, xã Thượng Tiến, xã Trung Bì.

DS các thị trấn, xã của huyện Lạc Sơn

Huyện Lạc Sơn có 24 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 23 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lạc Sơn: Thị trấn Vụ Bản (huyện lỵ), xã Ân Nghĩa, xã Bình Hẻm, xã Chí Đạo, xã Định Cư, xã Hương Nhượng, xã Miền Đồi, xã Mỹ Thành, xã Ngọc Lâu, xã Ngọc Sơn, xã Nhân Nghĩa, xã Quý Hòa, xã Quyết Thắng, xã Tân Lập, xã Tân Mỹ, xã Thượng Cốc, xã Tự Do, xã Tuân Đạo, xã Văn Nghĩa, xã Văn Sơn, xã Vũ Bình, xã Xuất Hóa, xã Yên Nghiệp, xã Yên Phú. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Bình Cảng, xã Bình Chân, xã Chí Thiện, xã Liên Vũ, xã Phú Lương, xã Phúc Tuy, xã Vũ Lâm.

DS các thị trấn, xã của huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thủy có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lạc Thủy: Thị trấn Chi Nê (huyện lỵ), thị trấn Ba Hàng Đồi, xã An Bình, xã Đồng Tâm, xã Hưng Thi, xã Khoan Dụ, xã Phú Nghĩa, xã Phú Thành, xã Thống Nhất, xã Yên Bồng. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Thanh Hà, xã An Lạc, xã Cố Nghĩa, xã Đồng Môn, xã Lạc Long, xã Liên Hòa, xã Phú Lão, xã Thanh Nông.

DS các thị trấn, xã của huyện Lương Sơn

Huyện Lương Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lương Sơn: Thị trấn Lương Sơn (huyện lỵ), xã Cao Dương, xã Cao Sơn, xã Cư Yên, xã Hòa Sơn, xã Lâm Sơn, xã Liên Sơn, xã Nhuận Trạch, xã Tân Vinh, xã Thanh Cao, xã Thanh Sơn. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Cao Răm, xã Cao Thắng, xã Hợp Châu, xã Hợp Hòa, xã Hợp Thanh, xã Long Sơn, xã Tân Thành, xã Thành Lập, xã Thanh Lương, xã Tiến Sơn, xã Trung Sơn, xã Trường Sơn.

DS các thị trấn, xã của huyện Mai Châu

Huyện Mai Châu có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Mai Châu: Thị trấn Mai Châu (huyện lỵ), xã Bao La, xã Chiềng Châu, xã Cun Pheo, xã Đồng Tân, xã Hang Kia, xã Mai Hạ, xã Mai Hịch, xã Nà Phòn, xã Pà Cò, xã Sơn Thủy, xã Tân Thành, xã Thành Sơn, xã Tòng Đậu, xã Vạn Mai, xã Xăm Khòe. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Ba Khan, xã Đồng Bảng, xã Nà Mèo, xã Nong Luông, xã Phúc Sạn, xã Piềng Vế, xã Pù Pin, xã Săm Khóe, xã Tân Dân, xã Tân Mai, xã Tân Sơn, xã Thung Khe.

DS các thị trấn, xã của huyện Tân Lạc

Huyện Tân Lạc có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tân Lạc: Thị trấn Mãn Đức (huyện lỵ), xã Đông Lai, xã Gia Mô, xã Lỗ Sơn, xã Mỹ Hòa, xã Ngổ Luông, xã Ngọc Mỹ, xã Nhân Mỹ, xã Phong Phú, xã Phú Cường, xã Phú Vinh, xã Quyết Chiến, xã Suối Hoa, xã Thanh Hối, xã Tử Nê, xã Vân Sơn. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Mường Khến, xã Bắc Sơn, xã Địch Giáo, xã Do Nhân, xã Lũng Vân, xã Nam Sơn, xã Ngòi Hoa, xã Quy Hậu, xã Quy Mỹ, xã Trung Hòa, xã Tuân Lộ.

DS các thị trấn, xã của huyện Yên Thủy

Huyện Yên Thủy có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Yên Thủy: Thị trấn Hàng Trạm (huyện lỵ), xã Bảo Hiệu, xã Đa Phúc, xã Đoàn Kết, xã Hữu Lợi, xã Lạc Lương, xã Lạc Sỹ, xã Lạc Thịnh, xã Ngọc Lương, xã Phú Lai, xã Yên Trị. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Lạc Hưng, xã Yên Lạc.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái