Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

Thuận Nam là một thị trấn (huyện lỵ) của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Duyên hải Nam Trung Bộ
Thành lập:1999
Diện tích:28,73km²
Dân số:13.382 người (2016)
Mật độ:466 người/km² (2016)
Mã hành chính:23110

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam
Bản đồ vị trí Thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

Bản đồ Thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

Bản đồ giao thông Thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam
Bản đồ giao thông Thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam. (Open Street Map)

Thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam
Bản đồ vệ tinh Thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái