Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Bình Thuận (update 2021)

Tính đến hiện tại Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 124 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Bình Thuận

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Phan Thiết

Thành phố Phan Thiết có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 14 phường, 4 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Phan Thiết: Phường Bình Hưng, phường Đức Long, phường Đức Nghĩa, phường Đức Thắng, phường Hàm Tiến, phường Hưng Long, phường Lạc Đạo, phường Mũi Né, phường Phú Hài, phường Phú Tài, phường Phú Thủy, phường Phú Trinh, phường Thanh Hải, phường Xuân An, xã Phong Nẫm, xã Thiện Nghiệp, xã Tiến Lợi, xã Tiến Thành.

DS các phường, xã của thị xã La Gi

Thị xã La Gi có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 4 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã La Gi: Phường Bình Tân, phường Phước Hội, phường Phước Lộc, phường Tân An, phường Tân Thiện, xã Tân Bình, xã Tân Hải, xã Tân Phước, xã Tân Tiến.

DS các thị trấn, xã của huyện Bắc Bình

Huyện Bắc Bình có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bắc Bình: Thị trấn Chợ Lầu (huyện lỵ), thị trấn Lương Sơn, xã Bình An, xã Bình Tân, xã Hải Ninh, xã Hòa Thắng, xã Hồng Phong, xã Hồng Thái, xã Phan Điền, xã Phan Hiệp, xã Phan Hòa, xã Phan Lâm, xã Phan Rí Thành, xã Phan Sơn, xã Phan Thanh, xã Phan Tiến, xã Sông Bình, xã Sông Lũy.

DS các thị trấn, xã của huyện Đức Linh

Huyện Đức Linh có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đức Linh: Thị trấn Võ Xu (huyện lỵ), thị trấn Đức Tài, xã Đa Kai, xã Đông Hà, xã Đức Hạnh, xã Đức Tín, xã Mê Pu, xã Nam Chính, xã Sùng Nhơn, xã Tân Hà, xã Trà Tân, xã Vũ Hòa. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Đức Chính.

DS các thị trấn, xã của huyện Hàm Tân

Huyện Hàm Tân có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hàm Tân: Thị trấn Tân Nghĩa (huyện lỵ), thị trấn Tân Minh, xã Sơn Mỹ, xã Sông Phan, xã Tân Đức, xã Tân Hà, xã Tân Phúc, xã Tân Thắng, xã Tân Xuân, xã Thắng Hải.

DS các thị trấn, xã của huyện Hàm Thuận Bắc

Huyện Hàm Thuận Bắc có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hàm Thuận Bắc: Thị trấn Ma Lâm (huyện lỵ), thị trấn Phú Long, xã Đa Mi, xã Đông Giang, xã Đông Tiến, xã Hàm Chính, xã Hàm Đức, xã Hàm Hiệp, xã Hàm Liêm, xã Hàm Phú, xã Hàm Thắng, xã Hàm Trí, xã Hồng Liêm, xã Hồng Sơn, xã La Dạ, xã Thuận Hòa, xã Thuận Minh.

DS các thị trấn, xã của huyện Hàm Thuận Nam

Huyện Hàm Thuận Nam có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hàm Thuận Nam: Thị trấn Thuận Nam (huyện lỵ), xã Hàm Cần, xã Hàm Cường, xã Hàm Kiệm, xã Hàm Minh, xã Hàm Mỹ, xã Hàm Thạnh, xã Mương Mán, xã Mỹ Thạnh, xã Tân Lập, xã Tân Thành, xã Tân Thuận, xã Thuận Quý.

DS các xã của huyện Phú Quý

Huyện Phú Quý có tất cả 3 xã.

Danh sách xã của huyện Phú Quý: Xã Ngũ Phụng (huyện lỵ), xã Long Hải, xã Tam Thanh.

DS các thị trấn, xã của huyện Tánh Linh

Huyện Tánh Linh có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tánh Linh: Thị trấn Lạc Tánh (huyện lỵ), xã Bắc Ruộng, xã Đồng Kho, xã Đức Bình, xã Đức Phú, xã Đức Thuận, xã Gia An, xã Gia Huynh, xã Huy Khiêm, xã La Ngâu, xã Măng Tố, xã Nghị Đức, xã Suối Kiết. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Đức Tân.

DS các thị trấn, xã của huyện Tuy Phong

Huyện Tuy Phong có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tuy Phong: Thị trấn Liên Hương (huyện lỵ), thị trấn Phan Rí Cửa, xã Bình Thạnh, xã Chí Công, xã Hòa Minh, xã Phan Dũng, xã Phong Phú, xã Phú Lạc, xã Phước Thể, xã Vĩnh Hảo, xã Vĩnh Tân. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hòa Phú.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái