Thông tin tổng quan và Bản đồ thị trấn Tĩnh Gia (cũ), huyện Tĩnh Gia

Tĩnh Gia từng là một thị trấn của huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Thị trấn Tĩnh Gia (cũ), huyện Tĩnh Gia
Bản đồ vị trí Thị trấn Tĩnh Gia (cũ), huyện Tĩnh Gia

Bản đồ Thị trấn Tĩnh Gia (cũ), huyện Tĩnh Gia

Bản đồ giao thông Thị trấn Tĩnh Gia (cũ), huyện Tĩnh Gia
Bản đồ giao thông Thị trấn Tĩnh Gia (cũ), huyện Tĩnh Gia. (Open Street Map)

Thị trấn Tĩnh Gia (cũ), huyện Tĩnh Gia nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Thị trấn Tĩnh Gia (cũ), huyện Tĩnh Gia
Bản đồ vệ tinh Thị trấn Tĩnh Gia (cũ), huyện Tĩnh Gia. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái