Thông tin tổng quan và Bản đồ xã An Bình (cũ), huyện Lý Sơn

An Bình từng là một xã của huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã An Bình (cũ), huyện Lý Sơn
Bản đồ vị trí xã An Bình (cũ), huyện Lý Sơn

Bản đồ xã An Bình (cũ), huyện Lý Sơn

Bản đồ giao thông xã An Bình (cũ), huyện Lý Sơn
Bản đồ giao thông xã An Bình (cũ), huyện Lý Sơn. (Open Street Map)

Xã An Bình (cũ), huyện Lý Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã An Bình (cũ), huyện Lý Sơn
Bản đồ vệ tinh xã An Bình (cũ), huyện Lý Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái