Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã An Hải (cũ), huyện Tuy An

An Hải từng là một xã của huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã An Hải (cũ), huyện Tuy An
Bản đồ vị trí xã An Hải (cũ), huyện Tuy An

Bản đồ xã An Hải (cũ), huyện Tuy An

Bản đồ giao thông xã An Hải (cũ), huyện Tuy An
Bản đồ giao thông xã An Hải (cũ), huyện Tuy An. (Open Street Map)

Xã An Hải (cũ), huyện Tuy An nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã An Hải (cũ), huyện Tuy An
Bản đồ vệ tinh xã An Hải (cũ), huyện Tuy An. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái