Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Phú Yên (update 2021)

Tính đến hiện tại Phú Yên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 110 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Phú Yên

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Tuy Hòa

Thành phố Tuy Hòa có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 12 phường, 4 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Tuy Hòa: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường 8, phường 9, phường Phú Đông, phường Phú Lâm, phường Phú Thạnh, xã An Phú, xã Bình Kiến, xã Bình Ngọc, xã Hòa Kiến.

DS các phường, xã của thị xã Đông Hòa

Thị xã Đông Hòa có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Đông Hòa: Phường Hòa Hiệp Bắc, phường Hòa Hiệp Nam, phường Hòa Hiệp Trung, phường Hòa Vinh, phường Hòa Xuân Tây, xã Hòa Tâm, xã Hòa Tân Đông, xã Hòa Thành, xã Hòa Xuân Đông, xã Hòa Xuân Nam. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Hoà Hiệp Trung, thị trấn Hoà Vinh, xã Hòa Hiệp Bắc, xã Hòa Hiệp Nam, xã Hòa Tâm, xã Hòa Tân Đông, xã Hòa Thành, xã Hòa Xuân Đông, xã Hòa Xuân Nam, xã Hòa Xuân Tây.

DS các phường, xã của thị xã Sông Cầu

Thị xã Sông Cầu có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 4 phường, 9 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Sông Cầu: Phường Xuân Đài, phường Xuân Phú, phường Xuân Thành, phường Xuân Yên, xã Xuân Bình, xã Xuân Cảnh, xã Xuân Hải, xã Xuân Lâm, xã Xuân Lộc, xã Xuân Phương, xã Xuân Thịnh, xã Xuân Thọ 1, xã Xuân Thọ 2. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Xuân Hòa.

DS các thị trấn, xã của huyện Đồng Xuân

Huyện Đồng Xuân có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đồng Xuân: Thị trấn La Hai (huyện lỵ), xã Đa Lộc, xã Phú Mỡ, xã Xuân Lãnh, xã Xuân Long, xã Xuân Phước, xã Xuân Quang 1, xã Xuân Quang 2, xã Xuân Quang 3, xã Xuân Sơn Bắc, xã Xuân Sơn Nam.

DS các thị trấn, xã của huyện Phú Hòa

Huyện Phú Hòa có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Phú Hòa: Thị trấn Phú Hòa (huyện lỵ), xã Hòa An, xã Hòa Định Đông, xã Hòa Định Tây, xã Hòa Hội, xã Hòa Quang Bắc, xã Hòa Quang Nam, xã Hòa Thắng, xã Hòa Trị.

DS các thị trấn, xã của huyện Sơn Hòa

Huyện Sơn Hòa có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Sơn Hòa: Thị trấn Củng Sơn (huyện lỵ), xã Cà Lúi, xã Ea Chà Rang, xã Krông Pa, xã Phước Tân, xã Sơn Định, xã Sơn Hà, xã Sơn Hội, xã Sơn Long, xã Sơn Nguyên, xã Sơn Phước, xã Sơn Xuân, xã Suối Bạc, xã Suối Trai.

DS các thị trấn, xã của huyện Sông Hinh

Huyện Sông Hinh có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Sông Hinh: Thị trấn Hai Riêng (huyện lỵ), xã Đức Bình Đông, xã Đức Bình Tây, xã Ea Bá, xã Ea Bar, xã Ea Bia, xã Ea Lâm, xã Ea Ly, xã Ea Trol, xã Sơn Giang, xã Sông Hinh.

DS các thị trấn, xã của huyện Tây Hòa

Huyện Tây Hòa có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tây Hòa: Thị trấn Phú Thứ (huyện lỵ), xã Hòa Bình 1, xã Hòa Đồng, xã Hòa Mỹ Đông, xã Hòa Mỹ Tây, xã Hòa Phong, xã Hòa Phú, xã Hòa Tân Tây, xã Hòa Thịnh, xã Sơn Thành Đông, xã Sơn Thành Tây.

DS các thị trấn, xã của huyện Tuy An

Huyện Tuy An có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 14 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tuy An: Thị trấn Chí Thạnh (huyện lỵ), xã An Chấn, xã An Cư, xã An Dân, xã An Định, xã An Hiệp, xã An Hòa Hải, xã An Lĩnh, xã An Mỹ, xã An Nghiệp, xã An Ninh Đông, xã An Ninh Tây, xã An Thạch, xã An Thọ, xã An Xuân. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã An Hải, xã An Hòa.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái