Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Bình Khánh Đông (cũ), huyện Mỏ Cày Nam

Bình Khánh Đông từng là một xã của huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Bình Khánh Đông (cũ), huyện Mỏ Cày Nam
Bản đồ vị trí xã Bình Khánh Đông (cũ), huyện Mỏ Cày Nam

Bản đồ xã Bình Khánh Đông (cũ), huyện Mỏ Cày Nam

Bản đồ giao thông xã Bình Khánh Đông (cũ), huyện Mỏ Cày Nam
Bản đồ giao thông xã Bình Khánh Đông (cũ), huyện Mỏ Cày Nam. (Open Street Map)

Xã Bình Khánh Đông (cũ), huyện Mỏ Cày Nam nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Bình Khánh Đông (cũ), huyện Mỏ Cày Nam
Bản đồ vệ tinh xã Bình Khánh Đông (cũ), huyện Mỏ Cày Nam. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái