Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh

Cam Bình là một xã của thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Duyên hải Nam Trung Bộ
Diện tích:5,24 km²
Dân số:4.178 người (1999)
Mật độ:797 người/km² (1999)
Mã hành chính:22486

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh
Bản đồ vị trí xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh

Bản đồ xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh

Bản đồ giao thông xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh
Bản đồ giao thông xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh. (Open Street Map)

Xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh
Bản đồ vệ tinh xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái