Danh sách phường xã Khánh Hòa (update 2022)

Tính đến hiện tại Khánh Hòa có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 139 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Khánh Hòa

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Nha Trang

Thành phố Nha Trang có 27 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 19 phường, 8 xã.

DS các phường, xã của thành phố Cam Ranh

Thành phố Cam Ranh có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 9 phường, 6 xã.

DS các phường, xã của thị xã Ninh Hòa

Thị xã Ninh Hòa có 27 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 7 phường, 20 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Cam Lâm

Huyện Cam Lâm có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Diên Khánh

Huyện Diên Khánh có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 17 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các thị trấn, xã của huyện Khánh Sơn

Huyện Khánh Sơn có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Khánh Vĩnh

Huyện Khánh Vĩnh có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Trường Sa

Huyện Trường Sa có 3 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 2 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Vạn Ninh

Huyện Vạn Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái