Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Khánh Hòa (update 2021)

Tính đến hiện tại Khánh Hòa có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 139 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Khánh Hòa

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Nha Trang

Thành phố Nha Trang có 27 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 19 phường, 8 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Nha Trang: Phường Lộc Thọ, phường Ngọc Hiệp, phường Phước Hải, phường Phước Hòa, phường Phước Long, phường Phước Tân, phường Phước Tiến, phường Phương Sài, phường Phương Sơn, phường Tân Lập, phường Vạn Thắng, phường Vạn Thạnh, phường Vĩnh Hải, phường Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Nguyên, phường Vĩnh Phước, phường Vĩnh Thọ, phường Vĩnh Trường, phường Xương Huân, xã Phước Đồng, xã Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Lương, xã Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Phương, xã Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Trung.

DS các phường, xã của thành phố Cam Ranh

Thành phố Cam Ranh có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 9 phường, 6 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Cam Ranh: Phường Ba Ngòi, phường Cam Linh, phường Cam Lộc, phường Cam Lợi, phường Cam Nghĩa, phường Cam Phú, phường Cam Phúc Bắc, phường Cam Phúc Nam, phường Cam Thuận, xã Cam Bình, xã Cam Lập, xã Cam Phước Đông, xã Cam Thành Nam, xã Cam Thịnh Đông, xã Cam Thịnh Tây.

DS các phường, xã của thị xã Ninh Hòa

Thị xã Ninh Hòa có 27 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 7 phường, 20 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Ninh Hòa: Phường Ninh Đa, phường Ninh Diêm, phường Ninh Giang, phường Ninh Hà, phường Ninh Hải, phường Ninh Hiệp, phường Ninh Thủy, xã Ninh An, xã Ninh Bình, xã Ninh Đông, xã Ninh Hưng, xã Ninh Ích, xã Ninh Lộc, xã Ninh Phú, xã Ninh Phụng, xã Ninh Phước, xã Ninh Quang, xã Ninh Sim, xã Ninh Sơn, xã Ninh Tân, xã Ninh Tây, xã Ninh Thân, xã Ninh Thọ, xã Ninh Thượng, xã Ninh Trung, xã Ninh Vân, xã Ninh Xuân.

DS các thị trấn, xã của huyện Cam Lâm

Huyện Cam Lâm có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cam Lâm: Thị trấn Cam Đức (huyện lỵ), xã Cam An Bắc, xã Cam An Nam, xã Cam Hải Đông, xã Cam Hải Tây, xã Cam Hiệp Bắc, xã Cam Hiệp Nam, xã Cam Hòa, xã Cam Phước Tây, xã Cam Tân, xã Cam Thành Bắc, xã Sơn Tân, xã Suối Cát, xã Suối Tân.

DS các thị trấn, xã của huyện Diên Khánh

Huyện Diên Khánh có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 17 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Diên Khánh: Thị trấn Diên Khánh (huyện lỵ), xã Bình Lộc, xã Diên An, xã Diên Điền, xã Diên Đồng, xã Diên Hòa, xã Diên Lạc, xã Diên Lâm, xã Diên Phú, xã Diên Phước, xã Diên Sơn, xã Diên Tân, xã Diên Thạnh, xã Diên Thọ, xã Diên Toàn, xã Diên Xuân, xã Suối Hiệp, xã Suối Tiên. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Diên Bình, xã Diên Lộc.

DS các thị trấn, xã của huyện Khánh Sơn

Huyện Khánh Sơn có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Khánh Sơn: Thị trấn Tô Hạp (huyện lỵ), xã Ba Cụm Bắc, xã Ba Cụm Nam, xã Sơn Bình, xã Sơn Hiệp, xã Sơn Lâm, xã Sơn Trung, xã Thành Sơn.

DS các thị trấn, xã của huyện Khánh Vĩnh

Huyện Khánh Vĩnh có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Khánh Vĩnh: Thị trấn Khánh Vĩnh (huyện lỵ), xã Cầu Bà, xã Giang Ly, xã Khánh Bình, xã Khánh Đông, xã Khánh Hiệp, xã Khánh Nam, xã Khánh Phú, xã Khánh Thành, xã Khánh Thượng, xã Khánh Trung, xã Liên Sang, xã Sơn Thái, xã Sông Cầu.

DS các thị trấn, xã của huyện Trường Sa

Huyện Trường Sa có 3 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 2 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Trường Sa: Thị trấn Trường Sa (huyện lỵ), xã Sinh Tồn, xã Song Tử Tây.

DS các thị trấn, xã của huyện Vạn Ninh

Huyện Vạn Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Vạn Ninh: Thị trấn Vạn Giã (huyện lỵ), xã Đại Lãnh, xã Vạn Bình, xã Vạn Hưng, xã Vạn Khánh, xã Vạn Long, xã Vạn Lương, xã Vạn Phú, xã Vạn Phước, xã Vạn Thắng, xã Vạn Thạnh, xã Vạn Thọ, xã Xuân Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái