Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Cam Thanh (cũ), huyện Cam Lộ

Cam Thanh từng là một xã của huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Cam Thanh (cũ), huyện Cam Lộ
Bản đồ vị trí xã Cam Thanh (cũ), huyện Cam Lộ

Bản đồ xã Cam Thanh (cũ), huyện Cam Lộ

Bản đồ giao thông xã Cam Thanh (cũ), huyện Cam Lộ
Bản đồ giao thông xã Cam Thanh (cũ), huyện Cam Lộ. (Open Street Map)

Xã Cam Thanh (cũ), huyện Cam Lộ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Cam Thanh (cũ), huyện Cam Lộ
Bản đồ vệ tinh xã Cam Thanh (cũ), huyện Cam Lộ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái