Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Cao Chương (cũ), huyện Trà Lĩnh

Cao Chương từng là một xã của huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Cao Chương (cũ), huyện Trà Lĩnh
Bản đồ vị trí xã Cao Chương (cũ), huyện Trà Lĩnh

Bản đồ xã Cao Chương (cũ), huyện Trà Lĩnh

Bản đồ giao thông xã Cao Chương (cũ), huyện Trà Lĩnh
Bản đồ giao thông xã Cao Chương (cũ), huyện Trà Lĩnh. (Open Street Map)

Xã Cao Chương (cũ), huyện Trà Lĩnh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Cao Chương (cũ), huyện Trà Lĩnh
Bản đồ vệ tinh xã Cao Chương (cũ), huyện Trà Lĩnh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái