Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Cao Bằng (update 2021)

Tính đến hiện tại Cao Bằng có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 161 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Cao Bằng

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Cao Bằng

Thành phố Cao Bằng có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 8 phường, 3 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Cao Bằng: Phường Đề Thám, phường Duyệt Trung, phường Hòa Chung, phường Hợp Giang, phường Ngọc Xuân, phường Sông Bằng, phường Sông Hiến, phường Tân Giang, xã Chu Trinh, xã Hưng Đạo, xã Vĩnh Quang.

DS các thị trấn, xã của huyện Bảo Lạc

Huyện Bảo Lạc có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bảo Lạc: Thị trấn Bảo Lạc (huyện lỵ), xã Bảo Toàn, xã Cô Ba, xã Cốc Pàng, xã Đình Phùng, xã Hồng An, xã Hồng Trị, xã Hưng Đạo, xã Hưng Thịnh, xã Huy Giáp, xã Khánh Xuân, xã Kim Cúc, xã Phan Thanh, xã Sơn Lập, xã Sơn Lộ, xã Thượng Hà, xã Xuân Trường.

DS các thị trấn, xã của huyện Bảo Lâm

Huyện Bảo Lâm có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bảo Lâm: Thị trấn Pác Miầu (huyện lỵ), xã Đức Hạnh, xã Lý Bôn, xã Mông Ân, xã Nam Cao, xã Nam Quang, xã Quảng Lâm, xã Thạch Lâm, xã Thái Học, xã Thái Sơn, xã Vĩnh Phong, xã Vĩnh Quang, xã Yên Thổ. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Tân Việt.

DS các thị trấn, xã của huyện Hạ Lang

Huyện Hạ Lang có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hạ Lang: Thị trấn Thanh Nhật (huyện lỵ), xã An Lạc, xã Cô Ngân, xã Đồng Loan, xã Đức Quang, xã Kim Loan, xã Lý Quốc, xã Minh Long, xã Quang Long, xã Thắng Lợi, xã Thị Hoa, xã Thống Nhất, xã Vinh Quý. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Thái Đức, xã Việt Chu.

DS các thị trấn, xã của huyện Hà Quảng

Huyện Hà Quảng có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 19 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hà Quảng: Thị trấn Xuân Hòa (huyện lỵ), thị trấn Thông Nông, xã Cải Viên, xã Cần Nông, xã Cần Yên, xã Đa Thông, xã Hồng Sỹ, xã Lũng Nặm, xã Lương Can, xã Lương Thông, xã Mã Ba, xã Ngọc Đào, xã Ngọc Động, xã Nội Thôn, xã Quý Quân, xã Sóc Hà, xã Thanh Long, xã Thượng Thôn, xã Tổng Cọt, xã Trường Hà, xã Yên Sơn. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Đào Ngạn, xã Hạ Thôn, xã Hồng Sĩ, xã Kéo Yên, xã Nà Sác, xã Phù Ngọc, xã Sĩ Hai, xã Vân An, xã Vần Dính.

DS các thị trấn, xã của huyện Hòa An

Huyện Hòa An có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 14 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hòa An: Thị trấn Nước Hai (huyện lỵ), xã Bạch Đằng, xã Bình Dương, xã Đại Tiến, xã Dân Chủ, xã Đức Long, xã Hoàng Tung, xã Hồng Nam, xã Hồng Việt, xã Lê Chung, xã Nam Tuấn, xã Ngũ Lão, xã Nguyễn Huệ, xã Quang Trung, xã Trương Lương. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Bế Triều, xã Bình Long, xã Công Trừng, xã Đức Xuân, xã Hà Trì, xã Trương Vương.

DS các thị trấn, xã của huyện Nguyên Bình

Huyện Nguyên Bình có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Nguyên Bình: Thị trấn Nguyên Bình (huyện lỵ), thị trấn Tĩnh Túc, xã Ca Thành, xã Hoa Thám, xã Hưng Đạo, xã Mai Long, xã Minh Tâm, xã Phan Thanh, xã Quang Thành, xã Tam Kim, xã Thành Công, xã Thể Dục, xã Thịnh Vượng, xã Triệu Nguyên, xã Vũ Minh, xã Vũ Nông, xã Yên Lạc. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Lang Môn, xã Minh Thanh, xã Thái Học.

DS các thị trấn, xã của huyện Quảng Hòa

Huyện Quảng Hòa có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Quảng Hòa: Thị trấn Quảng Uyên (huyện lỵ), thị trấn Hòa Thuận, thị trấn Tà Lùng, xã Bế Văn Đàn, xã Cách Linh, xã Cai Bộ, xã Chí Thảo, xã Đại Sơn, xã Độc Lập, xã Hạnh Phúc, xã Hồng Quang, xã Mỹ Hưng, xã Ngọc Động, xã Phi Hải, xã Phúc Sen, xã Quảng Hưng, xã Quốc Toản, xã Tiên Thành, xã Tự Do.

DS các thị trấn, xã của huyện Thạch An

Huyện Thạch An có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thạch An: Thị trấn Đông Khê (huyện lỵ), xã Canh Tân, xã Đức Long, xã Đức Thông, xã Đức Xuân, xã Kim Đồng, xã Lê Lai, xã Lê Lợi, xã Minh Khai, xã Quang Trọng, xã Thái Cường, xã Thụy Hùng, xã Trọng Con, xã Vân Trình. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Danh Sỹ, xã Thị Ngân.

DS các thị trấn, xã của huyện Trùng Khánh

Huyện Trùng Khánh có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 19 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Trùng Khánh: Thị trấn Trùng Khánh (huyện lỵ), thị trấn Trà Lĩnh, xã Cao Chương, xã Cao Thăng, xã Chí Viễn, xã Đàm Thủy, xã Đình Phong, xã Đoài Dương, xã Đức Hồng, xã Khâm Thành, xã Lăng Hiếu, xã Ngọc Côn, xã Ngọc Khê, xã Phong Châu, xã Phong Nặm, xã Quang Hán, xã Quang Trung, xã Quang Vinh, xã Tri Phương, xã Trung Phúc, xã Xuân Nội. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Cảnh Tiên, xã Đàm Thuỷ, xã Đình Minh, xã Đoài Côn, xã Lăng Yên, xã Ngọc Chung, xã Phong Nậm, xã Thân Giáp, xã Thông Hoè.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái