Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Chư Jôr (cũ), huyện Chư Păh

Chư Jôr từng là một xã của huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Chư Jôr (cũ), huyện Chư Păh
Bản đồ vị trí xã Chư Jôr (cũ), huyện Chư Păh

Bản đồ xã Chư Jôr (cũ), huyện Chư Păh

Bản đồ giao thông xã Chư Jôr (cũ), huyện Chư Păh
Bản đồ giao thông xã Chư Jôr (cũ), huyện Chư Păh. (Open Street Map)

Xã Chư Jôr (cũ), huyện Chư Păh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Chư Jôr (cũ), huyện Chư Păh
Bản đồ vệ tinh xã Chư Jôr (cũ), huyện Chư Păh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái