Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Gia Lai (update 2021)

Tính đến hiện tại Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện và 219 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Gia Lai

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Pleiku

Thành phố Pleiku có 22 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 14 phường, 8 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Pleiku: Phường Chi Lăng, phường Diên Hồng, phường Đống Đa, phường Hoa Lư, phường Hội Phú, phường Hội Thương, phường Ia Kring, phường Phù Đổng, phường Tây Sơn, phường Thắng Lợi, phường Thống Nhất, phường Trà Bá, phường Yên Đỗ, phường Yên Thế, xã An Phú, xã Biển Hồ, xã Chư Ă, xã Diên Phú, xã Gào, xã Ia Kênh, xã Tân Sơn, xã Trà Đa. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Chư HDrông.

DS các phường, xã của thị xã An Khê

Thị xã An Khê có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã An Khê: Phường An Bình, phường An Phú, phường An Phước, phường An Tân, phường Ngô Mây, phường Tây Sơn, xã Cửu An, xã Song An, xã Thành An, xã Tú An, xã Xuân An.

DS các phường, xã của thị xã Ayun Pa

Thị xã Ayun Pa có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 4 phường, 4 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Ayun Pa: Phường Cheo Reo, phường Đoàn Kết, phường Hòa Bình, phường Sông Bờ, xã Chư Băh, xã Ia RBol, xã Ia R'tô, xã Ia Sao.

DS các thị trấn, xã của huyện Chư Păh

Huyện Chư Păh có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Chư Păh: Thị trấn Phú Hòa (huyện lỵ), thị trấn Ia Ly, xã Chư Đang Ya, xã Đăk Tơ Ver, xã Hà Tây, xã Hòa Phú, xã Ia Ka, xã Ia Khươl, xã Ia Kreng, xã Ia Mơ Nông, xã Ia Nhin, xã Ia Phí, xã Nghĩa Hòa, xã Nghĩa Hưng. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Chư Jôr.

DS các thị trấn, xã của huyện Chư Prông

Huyện Chư Prông có 20 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 19 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Chư Prông: Thị trấn Chư Prông (huyện lỵ), xã Bàu Cạn, xã Bình Giáo, xã Ia Bang, xã Ia Băng, xã Ia Boòng, xã Ia Drăng, xã Ia Ga, xã Ia Kly, xã Ia Lâu, xã Ia Me, xã Ia Mơ, xã Ia O, xã Ia Phìn, xã Ia Pia, xã Ia Piơr, xã Ia Púch, xã Ia Tôr, xã Ia Vê, xã Thăng Hưng.

DS các thị trấn, xã của huyện Chư Pưh

Huyện Chư Pưh có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Chư Pưh: Thị trấn Nhơn Hòa (huyện lỵ), xã Chư Don, xã Ia Blứ, xã Ia Dreng, xã Ia Hla, xã Ia Hrú, xã Ia Le, xã Ia Phang, xã Ia Rong.

DS các thị trấn, xã của huyện Chư Sê

Huyện Chư Sê có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Chư Sê: Thị trấn Chư Sê (huyện lỵ), xã Al Bá, xã Ayun, xã Bar Măih, xã Bờ Ngoong, xã Dun, xã HBông, xã Ia Blang, xã Ia Glai, xã Ia HLốp, xã Ia Ko, xã Ia Pal, xã Ia Tiêm, xã Kông HTok. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Chư Pơng.

DS các thị trấn, xã của huyện Đak Đoa

Huyện Đak Đoa có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đak Đoa: Thị trấn Đắk Đoa (huyện lỵ), xã A Dơk, xã Đak Krong, xã Đắk Sơ Mei, xã Glar, xã Hà Bầu, xã Hà Đông, xã Hải Yang, xã HNeng, xã HNol, xã Ia Băng, xã Ia Pết, xã K'Dang, xã Kon Gang, xã Nam Yang, xã Tân Bình, xã Trang.

DS các thị trấn, xã của huyện Đak Pơ

Huyện Đak Pơ có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đak Pơ: Thị trấn Đak Pơ (huyện lỵ), xã An Thành, xã Cư An, xã Hà Tam, xã Phú An, xã Tân An, xã Ya Hội, xã Yang Bắc.

DS các thị trấn, xã của huyện Đức Cơ

Huyện Đức Cơ có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đức Cơ: Thị trấn Chư Ty (huyện lỵ), xã Ia Din, xã Ia Dơk, xã Ia Dom, xã Ia Kla, xã Ia Krêl, xã Ia Kriêng, xã Ia Lang, xã Ia Nan, xã Ia Pnôn.

DS các thị trấn, xã của huyện Ia Grai

Huyện Ia Grai có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Ia Grai: Thị trấn Ia Kha (huyện lỵ), xã Ia Bă, xã Ia Chia, xã Ia Dêr, xã Ia Grăng, xã Ia Hrung, xã Ia Khai, xã Ia KRai, xã Ia O, xã Ia Pếch, xã Ia Sao, xã Ia Tô, xã Ia Yok.

DS các xã của huyện Ia Pa

Huyện Ia Pa có tất cả 9 xã.

Danh sách xã của huyện Ia Pa: Xã Kim Tân (huyện lỵ), xã Chư Mố, xã Chư Răng, xã Ia Broăi, xã Ia KDăm, xã Ia Mrơn, xã Ia Trok, xã Ia Tul, xã Pờ Tó.

DS các thị trấn, xã của huyện Kbang

Huyện Kbang có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Kbang: Thị trấn Kbang (huyện lỵ), xã Đăk HLơ, xã Đăk Rong, xã Đak SMar, xã Đông, xã Kon Pne, xã Kông Bờ La, xã Kông Lơng Khơng, xã Krong, xã Lơ Ku, xã Nghĩa An, xã Sơ Pai, xã Sơn Lang, xã Tơ Tung.

DS các thị trấn, xã của huyện Kông Chro

Huyện Kông Chro có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Kông Chro: Thị trấn Kông Chro (huyện lỵ), xã An Trung, xã Chơ Long, xã Chư Krey, xã Đắk Cơ Ning, xã Đăk Pling, xã Đak Pơ Pho, xã Đăk Song, xã Đăk Tơ Pang, xã Kông Yang, xã SRó, xã Ya Ma, xã Yang Nam, xã Yang Trung.

DS các thị trấn, xã của huyện Krông Pa

Huyện Krông Pa có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Krông Pa: Thị trấn Phú Túc (huyện lỵ), xã Chư Drăng, xã Chư Gu, xã Chư Ngọc, xã Chư Rcăm, xã Đất Bằng, xã Ia HDreh, xã Ia Mlăh, xã Ia RMok, xã Ia RSai, xã Ia RSươm, xã Krông Năng, xã Phú Cần, xã Uar.

DS các thị trấn, xã của huyện Mang Yang

Huyện Mang Yang có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Mang Yang: Thị trấn Kon Dơng (huyện lỵ), xã Ayun, xã Đak DJrăng, xã Đăk Jơ Ta, xã Đăk Ta Ley, xã Đăk Trôi, xã Đăk Yă, xã Đê Ar, xã Hra, xã Kon Chiêng, xã Kon Thụp, xã Lơ Pang.

DS các thị trấn, xã của huyện Phú Thiện

Huyện Phú Thiện có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Phú Thiện: Thị trấn Phú Thiện (huyện lỵ), xã Ayun Hạ, xã Chrôh Pơnan, xã Chư A Thai, xã Ia Ake, xã Ia Hiao, xã Ia Peng, xã Ia Piar, xã Ia Sol, xã Ia Yeng.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái