Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Chư Pơng (cũ), huyện Chư Sê

Chư Pơng từng là một xã của huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Chư Pơng (cũ), huyện Chư Sê
Bản đồ vị trí xã Chư Pơng (cũ), huyện Chư Sê

Bản đồ xã Chư Pơng (cũ), huyện Chư Sê

Bản đồ giao thông xã Chư Pơng (cũ), huyện Chư Sê
Bản đồ giao thông xã Chư Pơng (cũ), huyện Chư Sê. (Open Street Map)

Xã Chư Pơng (cũ), huyện Chư Sê nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Chư Pơng (cũ), huyện Chư Sê
Bản đồ vệ tinh xã Chư Pơng (cũ), huyện Chư Sê. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái