Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Cốc San (cũ), huyện Bát Xát

Cốc San từng là một xã của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Cốc San (cũ), huyện Bát Xát
Bản đồ vị trí xã Cốc San (cũ), huyện Bát Xát

Bản đồ xã Cốc San (cũ), huyện Bát Xát

Bản đồ giao thông xã Cốc San (cũ), huyện Bát Xát
Bản đồ giao thông xã Cốc San (cũ), huyện Bát Xát. (Open Street Map)

Xã Cốc San (cũ), huyện Bát Xát nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Cốc San (cũ), huyện Bát Xát
Bản đồ vệ tinh xã Cốc San (cũ), huyện Bát Xát. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái