Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Công Trừng (cũ), huyện Hòa An

Công Trừng từng là một xã của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Công Trừng (cũ), huyện Hòa An
Bản đồ vị trí xã Công Trừng (cũ), huyện Hòa An

Bản đồ xã Công Trừng (cũ), huyện Hòa An

Bản đồ giao thông xã Công Trừng (cũ), huyện Hòa An
Bản đồ giao thông xã Công Trừng (cũ), huyện Hòa An. (Open Street Map)

Xã Công Trừng (cũ), huyện Hòa An nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Công Trừng (cũ), huyện Hòa An
Bản đồ vệ tinh xã Công Trừng (cũ), huyện Hòa An. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái