Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đắk Long (cũ), huyện Kon Plông

Đắk Long từng là một xã của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đắk Long (cũ), huyện Kon Plông
Bản đồ vị trí xã Đắk Long (cũ), huyện Kon Plông

Bản đồ xã Đắk Long (cũ), huyện Kon Plông

Bản đồ giao thông xã Đắk Long (cũ), huyện Kon Plông
Bản đồ giao thông xã Đắk Long (cũ), huyện Kon Plông. (Open Street Map)

Xã Đắk Long (cũ), huyện Kon Plông nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đắk Long (cũ), huyện Kon Plông
Bản đồ vệ tinh xã Đắk Long (cũ), huyện Kon Plông. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái