Danh sách phường xã Kon Tum (update 2022)

Tính đến hiện tại Kon Tum có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 102 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Kon Tum

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Kon Tum

Thành phố Kon Tum có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 10 phường, 11 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Đăk Glei

Huyện Đăk Glei có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Đăk Hà

Huyện Đăk Hà có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Đăk Tô

Huyện Đăk Tô có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

DS các xã của huyện Ia H’Drai

Huyện Ia H'Drai có tất cả 3 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Kon Plông

Huyện Kon Plông có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các xã, thị trấn, xã của huyện Kon Rẫy

Huyện Kon Rẫy có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 xã, 1 thị trấn, 6 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Ngọc Hồi

Huyện Ngọc Hồi có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Sa Thầy

Huyện Sa Thầy có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

DS các xã của huyện Tu Mơ Rông

Huyện Tu Mơ Rông có tất cả 11 xã.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái