Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Kon Tum (update 2021)

Tính đến hiện tại Kon Tum có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 102 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Kon Tum

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Kon Tum

Thành phố Kon Tum có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 10 phường, 11 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Kon Tum: Phường Duy Tân, phường Lê Lợi, phường Ngô Mây, phường Nguyễn Trãi, phường Quang Trung, phường Quyết Thắng, phường Thắng Lợi, phường Thống Nhất, phường Trần Hưng Đạo, phường Trường Chinh, xã Chư Hreng, xã Đăk Blà, xã Đăk Cấm, xã Đak Năng, xã Đăk Rơ Wa, xã Đoàn Kết, xã Hoà Bình, xã Ia Chim, xã Kroong, xã Ngọk Bay, xã Vinh Quang.

DS các thị trấn, xã của huyện Đăk Glei

Huyện Đăk Glei có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đăk Glei: Thị trấn Đăk Glei (huyện lỵ), xã Đăk Blô, xã Đăk Choong, xã Đăk Kroong, xã Đăk Long, xã Đăk Man, xã Đăk Môn, xã Đăk Nhoong, xã Đăk Pek, xã Mường Hoong, xã Ngọc Linh, xã Xốp.

DS các thị trấn, xã của huyện Đăk Hà

Huyện Đăk Hà có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đăk Hà: Thị trấn Đăk Hà (huyện lỵ), xã Đăk Hring, xã Đăk La, xã Đăk Long, xã Đăk Mar, xã Đăk Ngok, xã Đăk Pxi, xã Đăk Ui, xã Hà Mòn, xã Ngọc Réo, xã Ngọc Wang.

DS các thị trấn, xã của huyện Đăk Tô

Huyện Đăk Tô có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đăk Tô: Thị trấn Đăk Tô (huyện lỵ), xã Đăk Rơ Nga, xã Đăk Trăm, xã Diên Bình, xã Kon Đào, xã Ngọc Tụ, xã Pô Kô, xã Tân Cảnh, xã Văn Lem.

DS các xã của huyện Ia H’Drai

Huyện Ia H'Drai có tất cả 3 xã.

Danh sách xã của huyện Ia H'Drai: Xã Ia Tơi (huyện lỵ), xã Ia Đal, xã Ia Dom.

DS các thị trấn, xã của huyện Kon Plông

Huyện Kon Plông có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Kon Plông: Thị trấn Măng Đen (huyện lỵ), xã Đắk Nên, xã Đắk Ring, xã Đắk Tăng, xã Hiếu, xã Măng Bút, xã Măng Cành, xã Ngọc Tem, xã Pờ Ê. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Đắk Long.

DS các xã, thị trấn, xã của huyện Kon Rẫy

Huyện Kon Rẫy có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 xã, 1 thị trấn, 6 xã.

Danh sách xã, thị trấn, xã của huyện Kon Rẫy: Xã Tân Lập (huyện lỵ), thị trấn Đăk Rve, xã Đăk Kôi, xã Đăk Pne, xã Đăk Ruồng, xã Đăk Tờ Lung, xã Đăk Tờ Re.

DS các thị trấn, xã của huyện Ngọc Hồi

Huyện Ngọc Hồi có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Ngọc Hồi: Thị trấn Plei Kần (huyện lỵ), xã Đăk Ang, xã Đăk Dục, xã Đăk Kan, xã Đăk Nông, xã Đắk Xú, xã Pờ Y, xã Sa Loong.

DS các thị trấn, xã của huyện Sa Thầy

Huyện Sa Thầy có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Sa Thầy: Thị trấn Sa Thầy (huyện lỵ), xã Hơ Moong, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, xã Sa Bình, xã Sa Nghĩa, xã Sa Nhơn, xã Sa Sơn, xã Ya Ly, xã Ya Tăng, xã Ya Xiêr.

DS các xã của huyện Tu Mơ Rông

Huyện Tu Mơ Rông có tất cả 11 xã.

Danh sách xã của huyện Tu Mơ Rông: Xã Đăk Hà (huyện lỵ), xã Đăk Na, xã Đăk Rơ Ông, xã Đăk Sao, xã Đăk Tờ Kan, xã Măng Ri, xã Ngọk Lây, xã Ngọk Yêu, xã Tê Xăng, xã Tu Mơ Rông, xã Văn Xuôi.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái