Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đào Xá, huyện Phú Bình

Đào Xá là một xã của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đông Bắc Bộ
Diện tích:9,13 km²
Dân số:5.578 người (1999)
Mật độ:610 người/km² (1999)
Mã hành chính:05926

Địa giới hành chính

Xã Đào Xá nằm ở phía tây bắc huyện Phú Bình, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đào Xá, huyện Phú Bình
Bản đồ vị trí địa lý xã Đào Xá, huyện Phú Bình

Bản đồ xã Đào Xá, huyện Phú Bình

Bản đồ giao thông xã Đào Xá, huyện Phú Bình
Bản đồ giao thông xã Đào Xá, huyện Phú Bình. (Open Street Map)

Xã Đào Xá, huyện Phú Bình nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đào Xá, huyện Phú Bình
Bản đồ vệ tinh xã Đào Xá, huyện Phú Bình. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái