Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Thái Nguyên (update 2021)

Tính đến hiện tại Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 178 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Thái Nguyên

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên có 32 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 21 phường, 11 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Thái Nguyên: Phường Cam Giá, phường Chùa Hang, phường Đồng Bẩm, phường Đồng Quang, phường Gia Sàng, phường Hoàng Văn Thụ, phường Hương Sơn, phường Phan Đình Phùng, phường Phú Xá, phường Quan Triều, phường Quang Trung, phường Quang Vinh, phường Tân Lập, phường Tân Long, phường Tân Thành, phường Tân Thịnh, phường Thịnh Đán, phường Tích Lương, phường Trung Thành, phường Trưng Vương, phường Túc Duyên, xã Cao Ngạn, xã Đồng Liên, xã Huống Thượng, xã Linh Sơn, xã Phúc Hà, xã Phúc Trìu, xã Phúc Xuân, xã Quyết Thắng, xã Sơn Cẩm, xã Tân Cương, xã Thịnh Đức.

DS các phường, xã của thành phố Sông Công

Thành phố Sông Công có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 7 phường, 3 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Sông Công: Phường Bách Quang, phường Cải Đan, phường Châu Sơn, phường Lương Sơn, phường Mỏ Chè, phường Phố Cò, phường Thắng Lợi, xã Bá Xuyên, xã Bình Sơn, xã Tân Quang. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Vinh Sơn.

DS các phường, xã của thị xã Phổ Yên

Thị xã Phổ Yên có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 4 phường, 14 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Phổ Yên: Phường Ba Hàng, phường Bắc Sơn, phường Bãi Bông, phường Đồng Tiến, xã Đắc Sơn, xã Đông Cao, xã Hồng Tiến, xã Minh Đức, xã Nam Tiến, xã Phúc Tân, xã Phúc Thuận, xã Tân Hương, xã Tân Phú, xã Thành Công, xã Thuận Thành, xã Tiên Phong, xã Trung Thành, xã Vạn Phái.

DS các thị trấn, xã của huyện Đại Từ

Huyện Đại Từ có 30 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 28 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đại Từ: Thị trấn Hùng Sơn (huyện lỵ), thị trấn Quân Chu, xã An Khánh, xã Bản Ngoại, xã Bình Thuận, xã Cát Nê, xã Cù Vân, xã Đức Lương, xã Hà Thượng, xã Hoàng Nông, xã Khôi Kỳ, xã Ký Phú, xã La Bằng, xã Lục Ba, xã Minh Tiến, xã Mỹ Yên, xã Na Mao, xã Phú Cường, xã Phú Lạc, xã Phú Thịnh, xã Phú Xuyên, xã Phục Linh, xã Phúc Lương, xã Quân Chu, xã Tân Linh, xã Tân Thái, xã Tiên Hội, xã Vạn Thọ, xã Văn Yên, xã Yên Lãng.

DS các thị trấn, xã của huyện Định Hóa

Huyện Định Hóa có 23 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 22 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Định Hóa: Thị trấn Chợ Chu (huyện lỵ), xã Bảo Cường, xã Bảo Linh, xã Bình Thành, xã Bình Yên, xã Bộc Nhiêu, xã Điềm Mặc, xã Định Biên, xã Đồng Thịnh, xã Kim Phượng, xã Lam Vỹ, xã Linh Thông, xã Phú Đình, xã Phú Tiến, xã Phúc Chu, xã Phượng Tiến, xã Quy Kỳ, xã Sơn Phú, xã Tân Dương, xã Tân Thịnh, xã Thanh Định, xã Trung Hội, xã Trung Lương. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Kim Sơn.

DS các xã, thị trấn, xã của huyện Đồng Hỷ

Huyện Đồng Hỷ có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 13 xã, 2 thị trấn, 13 xã.

Danh sách xã, thị trấn, xã của huyện Đồng Hỷ: Xã Hóa Thượng (huyện lỵ), thị trấn Sông Cầu, thị trấn Trại Cau, xã Cây Thị, xã Hòa Bình, xã Hóa Trung, xã Hợp Tiến, xã Khe Mo, xã Minh Lập, xã Nam Hòa, xã Quang Sơn, xã Tân Lợi, xã Tân Long, xã Văn Hán, xã Văn Lăng.

DS các thị trấn, xã của huyện Phú Bình

Huyện Phú Bình có 20 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 19 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Phú Bình: Thị trấn Hương Sơn (huyện lỵ), xã Bàn Đạt, xã Bảo Lý, xã Đào Xá, xã Điềm Thụy, xã Dương Thành, xã Hà Châu, xã Kha Sơn, xã Lương Phú, xã Nga My, xã Nhã Lộng, xã Tân Đức, xã Tân Hòa, xã Tân Khánh, xã Tân Kim, xã Tân Thành, xã Thanh Ninh, xã Thượng Đình, xã Úc Kỳ, xã Xuân Phương.

DS các thị trấn, xã của huyện Phú Lương

Huyện Phú Lương có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Phú Lương: Thị trấn Đu (huyện lỵ), thị trấn Giang Tiên, xã Cổ Lũng, xã Động Đạt, xã Hợp Thành, xã Ôn Lương, xã Phấn Mễ, xã Phú Đô, xã Phủ Lý, xã Tức Tranh, xã Vô Tranh, xã Yên Đổ, xã Yên Lạc, xã Yên Ninh, xã Yên Trạch.

DS các thị trấn, xã của huyện Võ Nhai

Huyện Võ Nhai có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 14 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Võ Nhai: Thị trấn Đình Cả (huyện lỵ), xã Bình Long, xã Cúc Đường, xã Dân Tiến, xã La Hiên, xã Lâu Thượng, xã Liên Minh, xã Nghinh Tường, xã Phú Thượng, xã Phương Giao, xã Sảng Mộc, xã Thần Sa, xã Thượng Nung, xã Tràng Xá, xã Vũ Chấn.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái