Danh sách phường xã Thái Nguyên (update 2022)

Tính đến hiện tại Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 178 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Thái Nguyên

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên có 32 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 21 phường, 11 xã.

DS các phường, xã của thành phố Sông Công

Thành phố Sông Công có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 7 phường, 3 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các phường, xã, phường, xã, phường, xã, phường, xã của thành phố Phổ Yên

Thành phố Phổ Yên có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 13 phường, 5 xã, 13 phường, 5 xã, 13 phường, 5 xã, 13 phường, 5 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Đại Từ

Huyện Đại Từ có 30 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 28 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Định Hóa

Huyện Định Hóa có 23 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 22 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các xã, thị trấn, xã của huyện Đồng Hỷ

Huyện Đồng Hỷ có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 13 xã, 2 thị trấn, 13 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Phú Bình

Huyện Phú Bình có 20 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 19 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Phú Lương

Huyện Phú Lương có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 13 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Võ Nhai

Huyện Võ Nhai có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 14 xã.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái