Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Diễn Bình (cũ), huyện Diễn Châu

Diễn Bình từng là một xã của huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Diễn Bình (cũ), huyện Diễn Châu
Bản đồ vị trí xã Diễn Bình (cũ), huyện Diễn Châu

Bản đồ xã Diễn Bình (cũ), huyện Diễn Châu

Bản đồ giao thông xã Diễn Bình (cũ), huyện Diễn Châu
Bản đồ giao thông xã Diễn Bình (cũ), huyện Diễn Châu. (Open Street Map)

Xã Diễn Bình (cũ), huyện Diễn Châu nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Diễn Bình (cũ), huyện Diễn Châu
Bản đồ vệ tinh xã Diễn Bình (cũ), huyện Diễn Châu. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái