Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Nghệ An (update 2021)

Tính đến hiện tại Nghệ An có 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 460 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Nghệ An

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Vinh

Thành phố Vinh có 25 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 16 phường, 9 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Vinh: Phường Bến Thủy, phường Cửa Nam, phường Đội Cung, phường Đông Vĩnh, phường Hà Huy Tập, phường Hồng Sơn, phường Hưng Bình, phường Hưng Dũng, phường Hưng Phúc, phường Lê Lợi, phường Lê Mao, phường Quán Bàu, phường Quang Trung, phường Trung Đô, phường Trường Thi, phường Vinh Tân, xã Hưng Chính, xã Hưng Đông, xã Hưng Hòa, xã Hưng Lộc, xã Nghi Ân, xã Nghi Đức, xã Nghi Kim, xã Nghi Liên, xã Nghi Phú.

DS các phường của thị xã Cửa Lò

Thị xã Cửa Lò có tất cả 7 phường.

Danh sách phường của thị xã Cửa Lò: Phường Nghi Hải, phường Nghi Hòa, phường Nghi Hương, phường Nghi Tân, phường Nghi Thu, phường Nghi Thủy, phường Thu Thủy.

DS các phường, xã của thị xã Hoàng Mai

Thị xã Hoàng Mai có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Hoàng Mai: Phường Mai Hùng, phường Quỳnh Dị, phường Quỳnh Phương, phường Quỳnh Thiện, phường Quỳnh Xuân, xã Quỳnh Lập, xã Quỳnh Liên, xã Quỳnh Lộc, xã Quỳnh Trang, xã Quỳnh Vinh.

DS các phường, xã của thị xã Thái Hòa

Thị xã Thái Hòa có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 4 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Thái Hòa: Phường Hòa Hiếu, phường Long Sơn, phường Quang Phong, phường Quang Tiến, xã Đông Hiếu, xã Nghĩa Mỹ, xã Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Tiến, xã Tây Hiếu. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Nghĩa Hòa.

DS các thị trấn, xã của huyện Anh Sơn

Huyện Anh Sơn có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 20 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Anh Sơn: Thị trấn Anh Sơn (huyện lỵ), xã Bình Sơn, xã Cẩm Sơn, xã Cao Sơn, xã Đỉnh Sơn, xã Đức Sơn, xã Hoa Sơn, xã Hội Sơn, xã Hùng Sơn, xã Khai Sơn, xã Lạng Sơn, xã Lĩnh Sơn, xã Long Sơn, xã Phúc Sơn, xã Tam Sơn, xã Tào Sơn, xã Thạch Sơn, xã Thành Sơn, xã Thọ Sơn, xã Tường Sơn, xã Vĩnh Sơn.

DS các thị trấn, xã của huyện Con Cuông

Huyện Con Cuông có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Con Cuông: Thị trấn Con Cuông (huyện lỵ), xã Bình Chuẩn, xã Bồng Khê, xã Cam Lâm, xã Châu Khê, xã Chi Khê, xã Đôn Phục, xã Lạng Khê, xã Lục Dạ, xã Mậu Đức, xã Môn Sơn, xã Thạch Ngàn, xã Yên Khê.

DS các thị trấn, xã của huyện Diễn Châu

Huyện Diễn Châu có 37 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 36 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Diễn Châu: Thị trấn Diễn Châu (huyện lỵ), xã Diễn An, xã Diễn Bích, xã Diễn Cát, xã Diễn Đoài, xã Diễn Đồng, xã Diễn Hải, xã Diễn Hạnh, xã Diễn Hoa, xã Diễn Hoàng, xã Diễn Hồng, xã Diễn Hùng, xã Diễn Kim, xã Diễn Kỷ, xã Diễn Lâm, xã Diễn Liên, xã Diễn Lộc, xã Diễn Lợi, xã Diễn Mỹ, xã Diễn Ngọc, xã Diễn Nguyên, xã Diễn Phong, xã Diễn Phú, xã Diễn Phúc, xã Diễn Quảng, xã Diễn Tân, xã Diễn Thái, xã Diễn Thành, xã Diễn Tháp, xã Diễn Thịnh, xã Diễn Thọ, xã Diễn Trung, xã Diễn Trường, xã Diễn Vạn, xã Diễn Xuân, xã Diễn Yên, xã Minh Châu. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Diễn Bình, xã Diễn Minh, xã Diễn Thắng.

DS các thị trấn, xã của huyện Đô Lương

Huyện Đô Lương có 33 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 32 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đô Lương: Thị trấn Đô Lương (huyện lỵ), xã Bắc Sơn, xã Bài Sơn, xã Bồi Sơn, xã Đà Sơn, xã Đại Sơn, xã Đặng Sơn, xã Đông Sơn, xã Giang Sơn Đông, xã Giang Sơn Tây, xã Hiến Sơn, xã Hòa Sơn, xã Hồng Sơn, xã Lạc Sơn, xã Lam Sơn, xã Lưu Sơn, xã Minh Sơn, xã Mỹ Sơn, xã Nam Sơn, xã Ngọc Sơn, xã Nhân Sơn, xã Quang Sơn, xã Tân Sơn, xã Thái Sơn, xã Thịnh Sơn, xã Thuận Sơn, xã Thượng Sơn, xã Tràng Sơn, xã Trù Sơn, xã Trung Sơn, xã Văn Sơn, xã Xuân Sơn, xã Yên Sơn.

DS các thị trấn, xã của huyện Hưng Nguyên

Huyện Hưng Nguyên có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 17 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hưng Nguyên: Thị trấn Hưng Nguyên (huyện lỵ), xã Châu Nhân, xã Hưng Đạo, xã Hưng Lĩnh, xã Hưng Lợi, xã Hưng Mỹ, xã Hưng Nghĩa, xã Hưng Phúc, xã Hưng Tân, xã Hưng Tây, xã Hưng Thành, xã Hưng Thịnh, xã Hưng Thông, xã Hưng Trung, xã Hưng Yên Bắc, xã Hưng Yên Nam, xã Long Xá, xã Xuân Lam. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hưng Châu, xã Hưng Khánh, xã Hưng Lam, xã Hưng Long, xã Hưng Nhân, xã Hưng Phú, xã Hưng Thắng, xã Hưng Tiến, xã Hưng Xá, xã Hưng Xuân, xã Hưng Yên.

DS các thị trấn, xã của huyện Kỳ Sơn

Huyện Kỳ Sơn có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 20 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Kỳ Sơn: Thị trấn Mường Xén (huyện lỵ), xã Bắc Lý, xã Bảo Nam, xã Bảo Thắng, xã Chiêu Lưu, xã Đoọc Mạy, xã Huồi Tụ, xã Hữu Kiệm, xã Hữu Lập, xã Keng Đu, xã Mường Ải, xã Mường Lống, xã Mường Típ, xã Mỹ Lý, xã Na Loi, xã Na Ngoi, xã Nậm Càn, xã Nậm Cắn, xã Phà Đánh, xã Tà Cạ, xã Tây Sơn.

DS các thị trấn, xã của huyện Nam Đàn

Huyện Nam Đàn có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 18 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Nam Đàn: Thị trấn Nam Đàn (huyện lỵ), xã Hồng Long, xã Hùng Tiến, xã Khánh Sơn, xã Kim Liên, xã Nam Anh, xã Nam Cát, xã Nam Giang, xã Nam Hưng, xã Nam Kim, xã Nam Lĩnh, xã Nam Nghĩa, xã Nam Thái, xã Nam Thanh, xã Nam Xuân, xã Thượng Tân Lộc, xã Trung Phúc Cường, xã Xuân Hòa, xã Xuân Lâm. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Nam Cường, xã Nam Lộc, xã Nam Phúc, xã Nam Tân, xã Nam Thượng, xã Nam Trung, xã Vân Diên.

DS các thị trấn, xã của huyện Nghi Lộc

Huyện Nghi Lộc có 29 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 28 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Nghi Lộc: Thị trấn Quán Hành (huyện lỵ), xã Khánh Hợp, xã Nghi Công Bắc, xã Nghi Công Nam, xã Nghi Diên, xã Nghi Đồng, xã Nghi Hoa, xã Nghi Hưng, xã Nghi Kiều, xã Nghi Lâm, xã Nghi Long, xã Nghi Mỹ, xã Nghi Phong, xã Nghi Phương, xã Nghi Quang, xã Nghi Thạch, xã Nghi Thái, xã Nghi Thiết, xã Nghi Thịnh, xã Nghi Thuận, xã Nghi Tiến, xã Nghi Trung, xã Nghi Trường, xã Nghi Văn, xã Nghi Vạn, xã Nghi Xá, xã Nghi Xuân, xã Nghi Yên, xã Phúc Thọ. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Nghi Hợp, xã Nghi Khánh.

DS các thị trấn, xã của huyện Nghĩa Đàn

Huyện Nghĩa Đàn có 23 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 22 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Nghĩa Đàn: Thị trấn Nghĩa Đàn (huyện lỵ), xã Nghĩa An, xã Nghĩa Bình, xã Nghĩa Đức, xã Nghĩa Hiếu, xã Nghĩa Hội, xã Nghĩa Hồng, xã Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Khánh, xã Nghĩa Lạc, xã Nghĩa Lâm, xã Nghĩa Lộc, xã Nghĩa Lợi, xã Nghĩa Long, xã Nghĩa Mai, xã Nghĩa Minh, xã Nghĩa Phú, xã Nghĩa Sơn, xã Nghĩa Thành, xã Nghĩa Thịnh, xã Nghĩa Thọ, xã Nghĩa Trung, xã Nghĩa Yên. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Nghĩa Liên, xã Nghĩa Tân, xã Nghĩa Thắng.

DS các thị trấn, xã của huyện Quế Phong

Huyện Quế Phong có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Quế Phong: Thị trấn Kim Sơn (huyện lỵ), xã Cắm Muộn, xã Châu Kim, xã Châu Thôn, xã Đồng Văn, xã Hạnh Dịch, xã Mường Nọc, xã Nậm Giải, xã Nậm Nhoóng, xã Quang Phong, xã Thông Thụ, xã Tiền Phong, xã Tri Lễ. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Quế Sơn.

DS các thị trấn, xã của huyện Quỳ Châu

Huyện Quỳ Châu có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Quỳ Châu: Thị trấn Tân Lạc (huyện lỵ), xã Châu Bính, xã Châu Bình, xã Châu Hạnh, xã Châu Hoàn, xã Châu Hội, xã Châu Nga, xã Châu Phong, xã Châu Thắng, xã Châu Thuận, xã Châu Tiến, xã Diên Lãm.

DS các thị trấn, xã của huyện Quỳ Hợp

Huyện Quỳ Hợp có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 20 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Quỳ Hợp: Thị trấn Quỳ Hợp (huyện lỵ), xã Bắc Sơn, xã Châu Cường, xã Châu Đình, xã Châu Hồng, xã Châu Lộc, xã Châu Lý, xã Châu Quang, xã Châu Thái, xã Châu Thành, xã Châu Tiến, xã Đồng Hợp, xã Hạ Sơn, xã Liên Hợp, xã Minh Hợp, xã Nam Sơn, xã Nghĩa Xuân, xã Tam Hợp, xã Thọ Hợp, xã Văn Lợi, xã Yên Hợp.

DS các thị trấn, xã của huyện Quỳnh Lưu

Huyện Quỳnh Lưu có 33 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 32 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Quỳnh Lưu: Thị trấn Cầu Giát (huyện lỵ), xã An Hòa, xã Ngọc Sơn, xã Quỳnh Bá, xã Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Châu, xã Quỳnh Diễn, xã Quỳnh Đôi, xã Quỳnh Giang, xã Quỳnh Hậu, xã Quỳnh Hoa, xã Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Hưng, xã Quỳnh Lâm, xã Quỳnh Long, xã Quỳnh Lương, xã Quỳnh Minh, xã Quỳnh Mỹ, xã Quỳnh Nghĩa, xã Quỳnh Ngọc, xã Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tân, xã Quỳnh Thạch, xã Quỳnh Thắng, xã Quỳnh Thanh, xã Quỳnh Thọ, xã Quỳnh Thuận, xã Quỳnh Văn, xã Quỳnh Yên, xã Sơn Hải, xã Tân Sơn, xã Tân Thắng, xã Tiến Thủy.

DS các thị trấn, xã của huyện Tân Kỳ

Huyện Tân Kỳ có 22 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 21 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tân Kỳ: Thị trấn Tân Kỳ (huyện lỵ), xã Đồng Văn, xã Giai Xuân, xã Hương Sơn, xã Kỳ Sơn, xã Kỳ Tân, xã Nghĩa Bình, xã Nghĩa Đồng, xã Nghĩa Dũng, xã Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hoàn, xã Nghĩa Hợp, xã Nghĩa Phúc, xã Nghĩa Thái, xã Phú Sơn, xã Tân An, xã Tân Hợp, xã Tân Hương, xã Tân Long, xã Tân Phú, xã Tân Xuân, xã Tiên Kỳ.

DS các thị trấn, xã của huyện Thanh Chương

Huyện Thanh Chương có 38 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 37 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thanh Chương: Thị trấn Thanh Chương (huyện lỵ), xã Cát Văn, xã Đại Đồng, xã Đồng Văn, xã Hạnh Lâm, xã Ngọc Lâm, xã Ngọc Sơn, xã Phong Thịnh, xã Thanh An, xã Thanh Chi, xã Thanh Đồng, xã Thanh Đức, xã Thanh Dương, xã Thanh Giang, xã Thanh Hà, xã Thanh Hòa, xã Thanh Hương, xã Thanh Khai, xã Thanh Khê, xã Thanh Lâm, xã Thanh Liên, xã Thanh Lĩnh, xã Thanh Long, xã Thanh Lương, xã Thanh Mai, xã Thanh Mỹ, xã Thanh Ngọc, xã Thanh Nho, xã Thanh Phong, xã Thanh Sơn, xã Thanh Thịnh, xã Thanh Thủy, xã Thanh Tiên, xã Thanh Tùng, xã Thanh Xuân, xã Thanh Yên, xã Võ Liệt, xã Xuân Tường. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Thanh Hưng, xã Thanh Tường, xã Thanh Văn.

DS các thị trấn, xã của huyện Tương Dương

Huyện Tương Dương có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tương Dương: Thị trấn Thạch Giám (huyện lỵ), xã Hữu Khuông, xã Lượng Minh, xã Lưu Kiền, xã Mai Sơn, xã Nga My, xã Nhôn Mai, xã Tam Đình, xã Tam Hợp, xã Tam Quang, xã Tam Thái, xã Xá Lượng, xã Xiêng My, xã Yên Hòa, xã Yên Na, xã Yên Thắng, xã Yên Tĩnh. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Hòa Bình, xã Lưỡng Minh.

DS các thị trấn, xã của huyện Yên Thành

Huyện Yên Thành có 39 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 38 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Yên Thành: Thị trấn Yên Thành (huyện lỵ), xã Bắc Thành, xã Bảo Thành, xã Công Thành, xã Đại Thành, xã Đô Thành, xã Đồng Thành, xã Đức Thành, xã Hậu Thành, xã Hoa Thành, xã Hồng Thành, xã Hợp Thành, xã Hùng Thành, xã Khánh Thành, xã Kim Thành, xã Lăng Thành, xã Liên Thành, xã Long Thành, xã Lý Thành, xã Mã Thành, xã Minh Thành, xã Mỹ Thành, xã Nam Thành, xã Nhân Thành, xã Phú Thành, xã Phúc Thành, xã Quang Thành, xã Sơn Thành, xã Tân Thành, xã Tăng Thành, xã Tây Thành, xã Thịnh Thành, xã Thọ Thành, xã Tiến Thành, xã Trung Thành, xã Văn Thành, xã Viên Thành, xã Vĩnh Thành, xã Xuân Thành.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái