Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đoài Khôn (cũ), huyện Quảng Uyên

Đoài Khôn từng là một xã của huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đoài Khôn (cũ), huyện Quảng Uyên
Bản đồ vị trí xã Đoài Khôn (cũ), huyện Quảng Uyên

Bản đồ xã Đoài Khôn (cũ), huyện Quảng Uyên

Bản đồ giao thông xã Đoài Khôn (cũ), huyện Quảng Uyên
Bản đồ giao thông xã Đoài Khôn (cũ), huyện Quảng Uyên. (Open Street Map)

Xã Đoài Khôn (cũ), huyện Quảng Uyên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đoài Khôn (cũ), huyện Quảng Uyên
Bản đồ vệ tinh xã Đoài Khôn (cũ), huyện Quảng Uyên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái