Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Độc Lập (cũ), huyện Kỳ Sơn

Độc Lập từng là một xã của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Độc Lập (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ vị trí xã Độc Lập (cũ), huyện Kỳ Sơn

Bản đồ xã Độc Lập (cũ), huyện Kỳ Sơn

Bản đồ giao thông xã Độc Lập (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ giao thông xã Độc Lập (cũ), huyện Kỳ Sơn. (Open Street Map)

Xã Độc Lập (cũ), huyện Kỳ Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Độc Lập (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Độc Lập (cũ), huyện Kỳ Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái