Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đọi Sơn (cũ), huyện Duy Tiên

Đọi Sơn từng là một xã của huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đọi Sơn (cũ), huyện Duy Tiên
Bản đồ vị trí xã Đọi Sơn (cũ), huyện Duy Tiên

Bản đồ xã Đọi Sơn (cũ), huyện Duy Tiên

Bản đồ giao thông xã Đọi Sơn (cũ), huyện Duy Tiên
Bản đồ giao thông xã Đọi Sơn (cũ), huyện Duy Tiên. (Open Street Map)

Xã Đọi Sơn (cũ), huyện Duy Tiên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đọi Sơn (cũ), huyện Duy Tiên
Bản đồ vệ tinh xã Đọi Sơn (cũ), huyện Duy Tiên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái