Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đức Tân (cũ), huyện Tánh Linh

Đức Tân từng là một xã của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đức Tân (cũ), huyện Tánh Linh
Bản đồ vị trí xã Đức Tân (cũ), huyện Tánh Linh

Bản đồ xã Đức Tân (cũ), huyện Tánh Linh

Bản đồ giao thông xã Đức Tân (cũ), huyện Tánh Linh
Bản đồ giao thông xã Đức Tân (cũ), huyện Tánh Linh. (Open Street Map)

Xã Đức Tân (cũ), huyện Tánh Linh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đức Tân (cũ), huyện Tánh Linh
Bản đồ vệ tinh xã Đức Tân (cũ), huyện Tánh Linh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái