Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Duy Phiên, huyện Tam Dương

Duy Phiên là một xã của huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:8 km²
Dân số:8.973 người (1999)
Mật độ:1.122 người/km² (1999)
Mã hành chính:08893

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Duy Phiên, huyện Tam Dương
Bản đồ vị trí xã Duy Phiên, huyện Tam Dương

Bản đồ xã Duy Phiên, huyện Tam Dương

Bản đồ giao thông xã Duy Phiên, huyện Tam Dương
Bản đồ giao thông xã Duy Phiên, huyện Tam Dương. (Open Street Map)

Xã Duy Phiên, huyện Tam Dương nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Duy Phiên, huyện Tam Dương
Bản đồ vệ tinh xã Duy Phiên, huyện Tam Dương. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái