Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Gio Hòa (cũ), huyện Gio Linh

Gio Hòa từng là một xã của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Gio Hòa (cũ), huyện Gio Linh
Bản đồ vị trí xã Gio Hòa (cũ), huyện Gio Linh

Bản đồ xã Gio Hòa (cũ), huyện Gio Linh

Bản đồ giao thông xã Gio Hòa (cũ), huyện Gio Linh
Bản đồ giao thông xã Gio Hòa (cũ), huyện Gio Linh. (Open Street Map)

Xã Gio Hòa (cũ), huyện Gio Linh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Gio Hòa (cũ), huyện Gio Linh
Bản đồ vệ tinh xã Gio Hòa (cũ), huyện Gio Linh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái