Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hà Toại (cũ), huyện Hà Trung

Hà Toại từng là một xã của huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hà Toại (cũ), huyện Hà Trung
Bản đồ vị trí xã Hà Toại (cũ), huyện Hà Trung

Bản đồ xã Hà Toại (cũ), huyện Hà Trung

Bản đồ giao thông xã Hà Toại (cũ), huyện Hà Trung
Bản đồ giao thông xã Hà Toại (cũ), huyện Hà Trung. (Open Street Map)

Xã Hà Toại (cũ), huyện Hà Trung nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hà Toại (cũ), huyện Hà Trung
Bản đồ vệ tinh xã Hà Toại (cũ), huyện Hà Trung. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái