Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hải Phúc (cũ), huyện Đakrông

Hải Phúc từng là một xã của huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hải Phúc (cũ), huyện Đakrông
Bản đồ vị trí xã Hải Phúc (cũ), huyện Đakrông

Bản đồ xã Hải Phúc (cũ), huyện Đakrông

Bản đồ giao thông xã Hải Phúc (cũ), huyện Đakrông
Bản đồ giao thông xã Hải Phúc (cũ), huyện Đakrông. (Open Street Map)

Xã Hải Phúc (cũ), huyện Đakrông nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hải Phúc (cũ), huyện Đakrông
Bản đồ vệ tinh xã Hải Phúc (cũ), huyện Đakrông. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái