Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hòn Thơm (cũ), huyện Phú Quốc

Hòn Thơm từng là một xã của huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hòn Thơm (cũ), huyện Phú Quốc
Bản đồ vị trí xã Hòn Thơm (cũ), huyện Phú Quốc

Bản đồ xã Hòn Thơm (cũ), huyện Phú Quốc

Bản đồ giao thông xã Hòn Thơm (cũ), huyện Phú Quốc
Bản đồ giao thông xã Hòn Thơm (cũ), huyện Phú Quốc. (Open Street Map)

Xã Hòn Thơm (cũ), huyện Phú Quốc nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hòn Thơm (cũ), huyện Phú Quốc
Bản đồ vệ tinh xã Hòn Thơm (cũ), huyện Phú Quốc. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái