Danh sách phường xã Kiên Giang (update 2022)

Tính đến hiện tại Kiên Giang có 15 đơn vị hành chính cấp huyện và 144 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Kiên Giang

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Rạch Giá

Thành phố Rạch Giá có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 11 phường, 1 xã.

DS các phường, xã của thành phố Hà Tiên

Thành phố Hà Tiên có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 2 xã.

DS các phường, xã của thành phố Phú Quốc

Thành phố Phú Quốc có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 phường, 7 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các thị trấn, xã của huyện An Biên

Huyện An Biên có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện An Minh

Huyện An Minh có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

DS các xã của huyện Giang Thành

Huyện Giang Thành có tất cả 5 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Giồng Riềng

Huyện Giồng Riềng có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 18 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Gò Quao

Huyện Gò Quao có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Hòn Đất

Huyện Hòn Đất có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 12 xã.

DS các xã của huyện Kiên Hải

Huyện Kiên Hải có tất cả 4 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Kiên Lương

Huyện Kiên Lương có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Tân Hiệp

Huyện Tân Hiệp có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

DS các xã của huyện U Minh Thượng

Huyện U Minh Thượng có tất cả 6 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Vĩnh Thuận

Huyện Vĩnh Thuận có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái