Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Kiên Giang (update 2021)

Tính đến hiện tại Kiên Giang có 15 đơn vị hành chính cấp huyện và 144 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Kiên Giang

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Rạch Giá

Thành phố Rạch Giá có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 11 phường, 1 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Rạch Giá: Phường An Bình, phường An Hòa, phường Rạch Sỏi, phường Vĩnh Bảo, phường Vĩnh Hiệp, phường Vĩnh Lạc, phường Vĩnh Lợi, phường Vĩnh Quang, phường Vĩnh Thanh, phường Vĩnh Thanh Vân, phường Vĩnh Thông, xã Phi Thông.

DS các phường, xã của thành phố Hà Tiên

Thành phố Hà Tiên có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 2 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Hà Tiên: Phường Bình San, phường Đông Hồ, phường Mỹ Đức, phường Pháo Đài, phường Tô Châu, xã Thuận Yên, xã Tiên Hải.

DS các phường, xã của thành phố Phú Quốc

Thành phố Phú Quốc có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 phường, 7 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Phú Quốc: Phường An Thới, phường Dương Đông, xã Bãi Thơm, xã Cửa Cạn, xã Cửa Dương, xã Dương Tơ, xã Gành Dầu, xã Hàm Ninh, xã Thổ Châu. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hòn Thơm.

DS các thị trấn, xã của huyện An Biên

Huyện An Biên có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện An Biên: Thị trấn Thứ Ba (huyện lỵ), xã Đông Thái, xã Đông Yên, xã Hưng Yên, xã Nam Thái, xã Nam Thái A, xã Nam Yên, xã Tây Yên, xã Tây Yên A.

DS các thị trấn, xã của huyện An Minh

Huyện An Minh có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện An Minh: Thị trấn Thứ Mười Một (huyện lỵ), xã Đông Hòa, xã Đông Hưng, xã Đông Hưng A, xã Đông Hưng B, xã Đông Thạnh, xã Tân Thạnh, xã Thuận Hòa, xã Vân Khánh, xã Vân Khánh Đông, xã Vân Khánh Tây.

DS các thị trấn, xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Châu Thành: Thị trấn Minh Lương (huyện lỵ), xã Bình An, xã Giục Tượng, xã Minh Hòa, xã Mong Thọ, xã Mong Thọ A, xã Mong Thọ B, xã Thạnh Lộc, xã Vĩnh Hòa Hiệp, xã Vĩnh Hòa Phú.

DS các xã của huyện Giang Thành

Huyện Giang Thành có tất cả 5 xã.

Danh sách xã của huyện Giang Thành: Xã Tân Khánh Hòa (huyện lỵ), xã Phú Lợi, xã Phú Mỹ, xã Vĩnh Điều, xã Vĩnh Phú.

DS các thị trấn, xã của huyện Giồng Riềng

Huyện Giồng Riềng có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 18 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Giồng Riềng: Thị trấn Giồng Riềng (huyện lỵ), xã Bàn Tân Định, xã Bàn Thạch, xã Hòa An, xã Hòa Hưng, xã Hòa Lợi, xã Hòa Thuận, xã Long Thạnh, xã Ngọc Chúc, xã Ngọc Hòa, xã Ngọc Thành, xã Ngọc Thuận, xã Thạnh Bình, xã Thạnh Hòa, xã Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc, xã Thạnh Phước, xã Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh.

DS các thị trấn, xã của huyện Gò Quao

Huyện Gò Quao có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Gò Quao: Thị trấn Gò Quao (huyện lỵ), xã Định An, xã Định Hòa, xã Thới Quản, xã Thủy Liễu, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, xã Vĩnh Phước A, xã Vĩnh Phước B, xã Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Tuy.

DS các thị trấn, xã của huyện Hòn Đất

Huyện Hòn Đất có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hòn Đất: Thị trấn Hòn Đất (huyện lỵ), thị trấn Sóc Sơn, xã Bình Giang, xã Bình Sơn, xã Lình Huỳnh, xã Mỹ Hiệp Sơn, xã Mỹ Lâm, xã Mỹ Phước, xã Mỹ Thái, xã Mỹ Thuận, xã Nam Thái Sơn, xã Sơn Bình, xã Sơn Kiên, xã Thổ Sơn.

DS các xã của huyện Kiên Hải

Huyện Kiên Hải có tất cả 4 xã.

Danh sách xã của huyện Kiên Hải: Xã Hòn Tre (huyện lỵ), xã An Sơn, xã Lại Sơn, xã Nam Du.

DS các thị trấn, xã của huyện Kiên Lương

Huyện Kiên Lương có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Kiên Lương: Thị trấn Kiên Lương (huyện lỵ), xã Bình An, xã Bình Trị, xã Dương Hòa, xã Hòa Điền, xã Hòn Nghệ, xã Kiên Bình, xã Sơn Hải.

DS các thị trấn, xã của huyện Tân Hiệp

Huyện Tân Hiệp có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tân Hiệp: Thị trấn Tân Hiệp (huyện lỵ), xã Tân An, xã Tân Hiệp A, xã Tân Hiệp B, xã Tân Hòa, xã Tân Hội, xã Tân Thành, xã Thạnh Đông, xã Thạnh Đông A, xã Thạnh Đông B, xã Thạnh Trị.

DS các xã của huyện U Minh Thượng

Huyện U Minh Thượng có tất cả 6 xã.

Danh sách xã của huyện U Minh Thượng: Xã Thạnh Yên (huyện lỵ), xã An Minh Bắc, xã Hòa Chánh, xã Minh Thuận, xã Thạnh Yên A, xã Vĩnh Hòa.

DS các thị trấn, xã của huyện Vĩnh Thuận

Huyện Vĩnh Thuận có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Vĩnh Thuận: Thị trấn Vĩnh Thuận (huyện lỵ), xã Bình Minh, xã Phong Đông, xã Tân Thuận, xã Vĩnh Bình Bắc, xã Vĩnh Bình Nam, xã Vĩnh Phong, xã Vĩnh Thuận.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái