Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hồng Đại (cũ), huyện Phục Hoà

Hồng Đại từng là một xã của huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hồng Đại (cũ), huyện Phục Hoà
Bản đồ vị trí xã Hồng Đại (cũ), huyện Phục Hoà

Bản đồ xã Hồng Đại (cũ), huyện Phục Hoà

Bản đồ giao thông xã Hồng Đại (cũ), huyện Phục Hoà
Bản đồ giao thông xã Hồng Đại (cũ), huyện Phục Hoà. (Open Street Map)

Xã Hồng Đại (cũ), huyện Phục Hoà nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hồng Đại (cũ), huyện Phục Hoà
Bản đồ vệ tinh xã Hồng Đại (cũ), huyện Phục Hoà. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái